Mt 180 Hessundinsalmen silta

Hessundinsalmen silta sijaitsee maantiellä 180 (Saaristotie) Paraisilla. Saaristotie on ainoa tieyhteys Turunmaan saaristosta mantereelle, joten tieyhteyden merkitys on huomattava Paraisten kaupungille ja saariston elinkeinoelämälle. 

Valokuva Hessundinsalmen nykyisestä sillasta.

Hessundinsalmen sillan toinen kaari on rakennettu 1937 ja toinen on valmistunut v. 1967, jolloin sillan kansi ja kaaren päällä olevat tuet ovat uusittu. Tuoreen kantavuustarkastelun perusteella nykyinen silta ei kestä HCT-rekkojen painoa. Mikäli siltaa ei uusita samanaikaisesti Kirjalansalmen sillan kanssa, Saaristotielle ei voida sallia HTC-rekkojen kulkua Kirjalansalmen siltahankkeen valmistuttua. Hessundinsalmen sillan uusimisesta on käynnistynyt tiesuunnitelman laatiminen elokuussa 2019. Tiesuunnitelmaa laaditaan samanaikaisesti Kirjalansalmen sillan tiesuunnitelman kanssa. Molemmat tiesuunnitelmat valmistuvat vuoden 2020 aikana. 

Nykyinen silta on teräsbetoninen kaarisilta, jonka kokonaispituus on 166,6 metriä, hyötyleveys 12,85 metriä ja alikulkukorkeus 15,0 metri. Silta sijaitsee uusimisen kannalta hyvin haasteellisessa rakennusympäristössä erittäin ahtaassa paikassa. Liikennemäärä sillalla on suuri, n. 11800 ajoneuvoa vuorokaudessa. 

Uuden sillan kustannusarvio on 25–30 M€.

reaktionapit
Sivu päivitetty 17.01.2020