Hankkeen sisältö

Hankkeessa maantie 148 levennettiin kaksiajorataiseksi Savion eritasoliittymän ja Lahdentien välisellä osuudella. Myös liittymien kaistamääriä kasvatettiin. Alikeravantien liittymäalueelle rakennettiin alikulkukäytävät kevyelle liikenteelle. Keravanjoen yli rakennettiin nykyisen sillan pohjoispuolelle uusi silta, jonka pohjoisreunaan tuli korotettu kevyen liikenteen väylä. Lisäksi rakennettiin melusuojauksia, ja tieosuuden valaistus sekä kaikkien liittymien liikennevalot uusittiin.

Toimenpiteet liittymittäin

Savion eritasoliittymä:

Alikeravantien liittymä:

 • Kaistojen määrää liittymässä lisättiin
 • Melusuojauksia
 • Kevyelle liikenteelle rakennettiin alikulut maantien ja Alikeravantien ali Alikeravantielle, Ollilantien ja Sibeliuksentien väliselle osuudelle rakennettiin toinen kaista
 • Suunnitelmakartta: Alikeravantien liittymä

Valtatie 4:n liittymä:

 • Ramppeihin rakennettiin saapuville ajoneuvoille kääntyvien kaistat
 • Läntiseen ramppiliittymään rakennettiin liikennevalot
 • Etelään suuntautuvan rampin linjausta muutettiin
 • Linja-autopysäkit pohjoisille rampeille
 • Suunnitelmakartta: Valtatie 4:n liittymä
Lahdentien liittymä:
 • Kaistojen määrää liittymässä lisättiin
 • Keravanjoen yli rakennettiin uusi silta, jonka yhteyteen tuli korotettu kevyen liikenteen väylä.
 • Liittymän itäpuolella tehtiin tiejärjestelyjä
 • Suunnitelmakartta: Lahdentien liittymä
reaktionapit
Sivu päivitetty 27.09.2017