Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

ELY-keskus

Hankevastaava

Ari Kuotesaho

  • 0295 038 259

Kuhmon kaupunki

Maanmittausinsinööri

Mika Hakkarainen

  • 044 7255 258

WSP Finland Oy

Projektipäällikkö

Viljo Heikkinen

  • 040 5667 034

Maantien 900 (Hyryntie) parantaminen välillä Kantolankuja-Pajakkakosken silta, Kuhmo

Tiehanke Suunnitteilla Kainuu

Kuhmon kaupunki, sovittuaan asiasta Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen kanssa, laatii tiesuunnitelmaa maantien 900 (Hyryntie) parantamisesta välillä Kantolankuja - Pajakkakosken silta Kuhmon kaupungissa.

Suunnittelukohde sijaitsee Kuhmon kaupungin asemakaava-alueella, maan­tiellä 900 välillä Kantolankuja - Pajakkakosken silta.

Hankkeen tavoitteena on mahdollistaa Kuhmo Oy:n sahalaitoksen toimintojen laajeneminen. Tavoitteen saavuttamiseksi maantien 900 tielinjausta muutetaan noin 1,4 km:n matkalla ja maantien suuntaisen jalankulku- ja pyoräilyväylan linjausta noin 500 metrin mat­kalla.

Toimenpiteillä parannetaan jalankulun ja pyoräilyn sekä ajoneuvoliikenteen turvallisuutta.

Koronaviruksen aiheuttamassa poikkeustilanteessa hankkeeseen liittyvaa yleisötilaisuutta ei järjestetty. Sen sijaan alueen asukkaat, maanomistajat ja muut asiasta kiinnostuneet voivat tutustua suunnitelmaluonnoksiin ja niiden esittelymateriaaleihin verkossa.

Hankkeella on toteuttamisvalmius vuoden 2022 aikana.


 

Havainnekuva suunnittelualueelta