Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

ELY-keskus

Hankevastaava

Ari Kuotesaho

  • 0295 038 259

Kuhmon kaupunki

Maanmittausinsinööri

Mika Hakkarainen

  • 044 7255 258

WSP Finland Oy

Projektipäällikkö

Viljo Heikkinen

  • 040 5667 034

Maantien 900 (Hyryntie) parantaminen välillä Kantolankuja-Pajakkakosken silta, Kuhmo

Tiehanke Suunnitteilla Käynnissä Kainuu

Kuhmon kaupunki, sovittuaan asiasta Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen kanssa, on laatinut tiesuunnitelman maantien 900 (Hyryntie) parantamisesta välillä Kantolankuja - Pajakkakosken silta Kuhmon kaupungissa.

Suunnittelukohde sijaitsee Kuhmon kaupungin asemakaava-alueella, maan­tiellä 900 välillä Kantolankuja - Pajakkakosken silta.

Hankkeen tavoitteena on mahdollistaa Kuhmo Oy:n sahalaitoksen toimintojen laajeneminen. Tavoitteen saavuttamiseksi maantien 900 tielinjausta muutetaan noin 1,4 km:n matkalla ja maantien suuntaisen jalankulku- ja pyoräilyväylan linjausta noin 500 metrin mat­kalla.

Toimenpiteillä parannetaan jalankulun ja pyoräilyn sekä ajoneuvoliikenteen turvallisuutta.

Tiesuunnitelma on valmistunut keväällä 2022. Rakentamissuunnitelma on valmistunut marraskuussa 2022. Hanke toteutetaan vuoden 2023 aikana.