Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

ELY-keskus

Projektipäällikkö

Pirkko Ylitalo

  • 0295 038 290

Tyrnävän kunta

Tekninen johtaja

Tomi Leinonen

  • 040 188 4287

VRJ Pohjois-Suomi

Työpäällikkö

Antti Paksuniemi

  • 050 344 0250

Maantien 827 (Vanhatie) parantaminen välillä Meijerikatu-Kunnankuja, Tyrnävä

Tiehanke Käynnissä Pohjois-Pohjanmaa

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on laatinut parantamissuunnitelman Vanhatielle (Mt 827) Tyrnävän keskustan alueella. Suunnitelma on laadittu yhteistyössä Tyrnävän kunnan kanssa.

Suunnitelma sisältää ajoradan sekä jalankulku– ja pyöräilyväylän parantamisen Tyrnävän keskustan kohdalla Meijerikadun ja Kunnankujan välillä noin 200 m matkalla. Tien linja-autopysäkkejä siirretään, kuivatusta ja valaistusta parannetaan ja pintarakenteita sekä istutuksia uusitaan. Tavoitteena on suojateiden, liittymien ja pysäkkien liikenneturvallisuuden parantaminen, sekä tien kunnon kohottaminen ja ulkonäön parantaminen.

​​​​​Parantamissuunnitelma on valmistunut marraskuussa 2021. Arvioitu rakennuskustannusarvio hankkeelle on noin 0,5 milj. € (alv 0 %). Hanke toteutetaan ns. MAL-hankkeena yhteistyössä ELY-keskuksen ja Tyrnävän kunnan kanssa vuonna 2022.

Havainnekuva hankealueesta.