Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

ELY-keskus

Hankevastaava

Ari Kuotesaho

  • 0295 038 259

Tyrnävän kunta

Tekninen johtaja

Aulis Kokko

  • 050 467 2045

Plaana Oy

Projektipäällikkö

Toivo Kämäräinen

  • 040 837 7423

Maantien 827 (Vanhatie) parantaminen välillä Meijerikatu-Kunnankuja, Tyrnävä

Tiehanke Suunnitteilla Pohjois-Pohjanmaa

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on laatimassa parantamissuunnitelmaa Vanhatielle (Mt 827) Tyrnävän keskustan alueella. Suunnitelma laaditaan yhteistyössä Tyrnävän kunnan kanssa.

Suunnitelma sisältää ajoradan sekä jalankulku– ja pyöräilyväylän parantamisen Tyrnävän keskustan kohdalla Meijerikadun ja Kunnankujan välillä noin 200 m matkalla. Tien linja-autopysäkkejä siirretään, kuivatusta ja valaistusta parannetaan ja pintarakenteita sekä istutuksia uusitaan. Tavoitteena on suojateiden, liittymien ja pysäkkien liikenneturvallisuuden parantaminen, sekä tien kunnon kohottaminen ja ulkonäön parantaminen.

Suunnitelmaluonnoksia esitellään verkkotilaisuudessa tiistaina 14.9.2021 klo 17.30 - 19.00

Tilaisuus järjestetään Microsoft Teams -tapahtumana, joka tallennetaan. Tilaisuus on avoin kaikille alueen asukkaille, maanomistajille, muille tien käyttäjille ja hankkeesta kiinnostuneille. Osallistuminen tilaisuuteen tapahtuu em. hankesivuille tallennetun linkin välityksellä. Osallistuminen ei vaadi Teams-sovellusta eikä tapahtumaan tarvitse kirjautua.

Havainnekuva hankealueesta.

Suunnitelmaluonnokset