Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

Projektipäällikkö

Ville Koskenkorva

  • 0295 037 061

Oulun kaupunki

Liikenneinsinööri

Erkki Martikainen

  • 044 7032 113

Sitowise Oy

projektipäällikkö

Hannu Heikkilä

  • 0400 123 532

Maantien 816 (Hailuodontie) jalankulku- ja pyöräilyväylä välillä Salonpääntie - Riutunkarin lauttaranta, Oulu

Tiehanke Käynnissä Pohjois-Pohjanmaa

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on laatinut liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain mukaisen tiesuunnitelman jalankulku- ja pyöräilyväylän rakentamisesta maantielle 816 (Hailuodontie). Väylä on suunniteltu rakennettavaksi maantien pohjoispuolelle välille Salonpääntie - Riutunkarin lauttaranta. Suunnitelma on laadittu yhteistyössä Oulun kaupungin kanssa.

Hankkeen tavoitteena on parantaa jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden liikenneturvallisuutta ja liikkumisen mukavuutta. Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi rakennetaan ajoneuvoliikenteestä erotettu jalankulku- ja pyöräilyväylä maantien pohjoispuolelle välille Salonpääntie - Riutunkarin lauttaranta. Hankkeen myötä myös autoliikenteen sujuvuus paranee, kun ajoradalla nykyisin liikkuvat jalankulkijat ja pyöräilijät siirtyvät erilliselle väylälle.

Hankkeen yhteydessä peruskorjataan myös alueen vesihuoltoa.

Tiesuunnitelma on valmistunut marraskuussa 2019, jonka jälkeen se käynyt liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain mukaisen hallinnollisen käsittelyn. Tässä käsittelyssä tiesuunnitelma on ollut yleisesti nähtävillä (laki liikennejärjestelmästä ja maanteistä 27 § ja valtionneuvoston asetus maanteistä 3 §) ja tiesuunnitelmasta on pyydetty lausunnot eri viranomaisilta ja Oulun kaupungilta.

Työt  käynnistyvät viikolla 22 ne kestävät noin kuusi kuukautta. Urakka-alueelle asetetaan työnaikainen 60 km/h nopeusrajoitus.

Hankkeen kustannusarvio on noin 2,5 milj. euroa.

Pyörätie Hailuodontien varrella.