Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

ELY-keskus

Projektipäällikkö

Ville Koskenkorva

  • 0295 037 061

Oulun kaupunki

Suunnittelupäällikkö

Sami Hietakangas

  • 044 7032 111

Welado Oy

projektipäällikkö

Lassi Parviainen

  • 040 573 8640

Maantien 815 (Oulunlahdentie) parantaminen Haarasuontien liittymässä

Tiehanke Käynnissä Pohjois-Pohjanmaa

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Oulun kaupunki (yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut sekä liikuntapalvelut) ja FinTraffic Oy:n kanssa ovat yhteistyössä laatineet tien ja katujen rakennussuunnitelman maantielle 815 (Oulunlahdentie) Haarasuontien liittymään Oulun Maikkulassa.

Suunnitelmassa esitetään Oulunlahdentielle rakennettavaksi maantien suunnassa kanavoitu ja liikennevalo-ohjattu liittymä Haarasuontien liittymään. Samassa yhteydessä parannetaan jalankulun ja pyöräilyn yhteyksiä rakentamalla uusi jalankulku- ja pyöräilyväylä Oulunlahdentien varrelle Kaakkurin suuntaan.

Haarasuontien liittymän kohdalle rakennetaan myös uusi katuliittymä, jonka varrelle rakennetaan Iinatin kuntopolun uusi pysäköintialue ja yhteys kuntopolulle. Nykyinen pysäköintialue Oulunlahdentien varrella poistetaan käytöstä.

Hanke toteutetaan vuoden 2021 aikana ns. Oulun seudun MAL-sopimushankkeena. MAL tarkoittaa sopimusta, jossa valtio ja kunnat sitoutuvat kehittämään yhdessä seudun maankäyttöä, asumista ja liikennettä.

Hankkeen kokonaiskustannusarvio on noin 1,35 milj. euroa. Hankkeen urakoitsijana toimii JP-Matic Oy.

Suunnittelualueen kartta.

Suunnittelualueen kartta.