Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Keski-Suomen ELY-keskus

Yksikön päällikkö

Minna Immonen

  • 0295 024 685

Maantien 637 (Laukaantie) välillä Seppäläntie - Pielislehdontie, Jyväskylä, Laukaa

Tiehanke Suunnitteilla Keski-Suomi

Laukaantien kehittämissuunnitelmassa on selvitetty toimenpiteitä, joilla voidaan parantaa tien ja liittymien liikenteenvälityskykyä sekä liikenneturvallisuutta. Tien lähialueen maankäyttö on kasvamassa huomattavasti, erilaisia liiketoimintoja ja etenkin raskasta liikennettä synnyttäviä toimintoja on suunniteltu ja osin jo rakenteilla.

Kehittämissuunnitelmassa esitetään mm. kaistajärjestelyjä, liittymien vähentämistä päätieltä ja maankäyttöä palvelevien katuyhteyksien tekemistä sekä eräiden liittymien parantamisjärjestelyjä. Suunnitelmassa esitetään myös periaatteet hankkeen toteuttamisesta vaiheittain. Kehittämissuunnitelma on luonteeltaan esisuunnitelma ja kaavoitusta palveleva aluevaraussuunnitelma.

Mahdollisista rakentamistoimenpiteistä tullaan aikanaan laatimaan yksityiskohtaiset suunnitelmat. Hankkeen kustannuksiksi arvioidaan 1. vaiheessa noin 3 M€ ja 2. vaiheessa noin 10M€.

Lausuntokierroksen jälkeen laadittiin välille Suluntie - Valio lisätarkasteluita, joiden tarkoituksena oli tutkima tarkemmin kiinteistöjen suoria liittymiä Laukaantiehen.

Esitetyt ratkaisut ovat alustavia.