Hyppää sisältöön

Mt 637 Kuormaajantie - Laukaan taajama

Tiehanke Suunnitteilla Keski-Suomi

Seututien 637 parantaminen välillä Jyväskylä - Laukaa

Seututie 637 on vilkasliikenteinen maantie, joka yhdistää Laukaan ja Jyväskylän. Seututien keskimääräinen vuorokausiliikennemäärä vaihtelee Kuormaajantien ja Laukaan keskustan välillä noin 8 000 - 11 000 ajoneuvon välillä. Seututiellä kulkee paljon työmatka- ja asiointiliikennettä. Seututie on tärkeä joukkoliikenteen reitti sekä pyöräilyn väylä. Liikenteen ennustetaan kasvavan vuoteen 2040 mennessä niin, että keskimääräinen vuorokausiliikennemäärä on noin 10 000 - 15 500 ajoneuvoa.

Seututiellä on paljon yksityistieliittymiä ja liittymät ovat tasoliittymiä Pielislehdon kohtaa lukuun ottamatta, missä on perusverkon eritasoliittymä ja Vihtavuoressa yksiramppinen eritasoliittymä. Vaajakoskelta Leppäveden kautta valtatielle 4 johtaa maantie 638, joka kulkee lyhyen matkaa yhdessä seututien 637 kanssa Leppävedellä. Seututeiden 637 ja 638 liittymät ovat kanavoituja tasoliittymiä.

Nopeusrajoitus on pääosin 80 km/h, mutta seututeiden 637 ja 638 sekä Vihtavuoren liittymäalueilla on alhaisempi nopeusrajoitus 60 km/h. Samoin Laukaan keskustaa lähestyessä nopeusrajoitus laskee 60 km/h ja edelleen keskustaajaman kohdalla nopeusrajoitus on 50 km/h.

Seututien 637 kanssa samassa maastokäytävässä kulkee raideyhteys. Radalla on runsaasti tasoristeyksiä, joiden kohdalla on myös tasoliittymä seututiehen.  

Tavoitteet

Seututiellä on tavoitteena hyvä liikenteellinen palvelutaso ja turvallisuus sekä matka-aikojen ennakoitavuus. Seututiellä tavoitellaan tasaista 80 km/h nopeustasoa. Laukaan keskustataajaman kohdalla i nopeusrajoitus voi olla alhaisempi.

Seututien suuresta liikennemäärästä johtuen liikenne jonoutuu ruuhka-aikaan ja tasoliittymistä on vaikeaa päästä mukaan seututien vilkkaan liikenteen sekaan. Tämä heikentää liikenneturvallisuutta ja liikenteen palvelutasoa. Liikenteen turvallisuutta sekä palvelutasoa pyritään parantamaan vähentämällä suoria liittymiä ja parantamalla nykyisiä tasoliittymiä eritasoliittymiksi sekä lisäämällä ohitusmahdollisuuksia.

Seututiellä on tiheä joukkoliikenteen vuorotarjonta. Tavoitteena on korkealaatuiset pysäkki- sekä liityntäpysäköintiratkaisut sekä turvalliset ja sujuvat yhteydet pysäkeille jalan ja pyörällä. Seututien suuntaisesti tavoitellaan korkeatasoista ja jatkuvaa pyöräily-yhteyttä Jyväskylän ja Laukaan välille.

Jatkotoimenpiteet

Liikenneselvitykset on tehty kaavoituksen tarpeisiin ja ne ovat suunnittelujärjestelmän mukaisia esisuunnitelmia. Liikenneselvityksessä esitetyt ratkaisut saavat lainvoiman laadittavissa yleis- ja asemakaavoissa ja vuorovaikutus tapahtuu kaavoituksen kautta.

Ennen seututien parantamista tulee vielä laadittavaksi liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain mukainen tiesuunnitelma. Suunnittelu tulee jatkumaan pienemmissä osissa. Suunnittelua on jatkettu seututiellä 637 Vihtavuoren liittymän kohdalla tiesuunnitelmalla. Muilta osin suunnittelun jatkamisesta ei ole tehty päätöksiä.