Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Pohjois-Savon ELY-keskus

Projektipäällikkö

Timo Särkkä

  • 0295 026 764

Maantien 5661 parantaminen kevyen liikenteen järjestelyineen Muuruvedellä,Kuopio, tiesuunnitelma

Tiehanke Valmistunut Pohjois-Savo

 

Muuruveden kylätaajaman halki kulkeva maantie 5661 Muuruvedentie on kapea (7 m) ja tien rakenne on paikoin erittäin huonossa kunnossa. Tieosuuden liikennemäärä on 350–750 ajoneuvoa vuorokaudessa. Kevyttä liikennettä tieosuudella on arviolta 200–350 kpl/vrk. Tievalaistus on heikkotehoinen ja maantieltä puuttuu kevyen liikenteen väylä. Lisäksi näkemäolosuhteet liittymissä ovat monin paikoin puutteelliset.

Tiesuunnitelman päivitys tehdään vuosien 2020-2021 aikana Kumpuniementieltä Juankosken maantielle 567 noin 1,7 km:n matkalla. Suunnitelmana on mm. parantaa maantietä 5661, saneerata tievalaistusta sekä toteuttaa kevyen liikenteen järjestelyjä. Kevyen liikenteen väylä on suunniteltu rakennettavaksi maantien 5661 varteen välille Kumpuniementie - Juankosken maantie 567. Kirkonmäelle on kaavailtu ajoradalle noin 0,5 metrin madallusta, mikä parantaa näkemää etenkin Rantatien liittymässä.

Hanke ei vaaranna ympäristökohteita tai eläinlajeja. Suunnittelualueelta joudutaan poistamaan puustoa. Korvaavia istutuksia laitetaan välikaistalle ja tienvieruksille. Tilavaraukset suunnitelmalle on huomioitu voimassaolevissa kaavoissa.

Hanke toteutetaan Kuopion kaupungin ja ELY-keskuksen yhteishankkeena. Valtion osuus rahoitetaan valtion talousarviossa osoitetulla erillisrahoituksella. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on noin 2,0 milj euroa. Rakennustyöt on tarkoitus toteuttaa vuoden 2022 aikana.

Liitteet

Suunnitelmakartta 1 (pdf)

Suunnitelmakartta 2 (pdf)

Suunnitelmakartta 3 (pdf)

Suunnitelma-aineistoa