Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Pohjois-Savon ELY-keskus

Projektipäällikkö

Linda Niskanen

  • 0295 026 124

Maantien 486 jalankulku- ja pyöräilyväylä välillä mt 4880 – mt 487, Kitee

Tiehanke Suunnitteilla Pohjois-Karjala

Hankkeessa laaditaan tie- ja rakennussuunnitelmat uudelle jalankulku- ja pyöräilyväylälle noin 0,9 kilometrin matkalle maantien 486 (Puhoksentie) varteen välille mt 4880 (Kehätie) - mt 487 (Kiteentie) Kiteellä.

Hankkeen perustiedot


Aikataulu
2021-2022
Yhteistyökumppanit
Kiteen kaupunki
Vastuutahot
Pohjois-Savon ELY-keskus
Tavoitteet

Parantaa liikenneturvallisuutta sekä jalankulun ja pyöräilyn olosuhteita.

  • Toimenpideselvitys 2021
  • Maastomittaukset ja pohjatutkimukset 2021
  • Tiesuunnitelman valmistuminen 2022
  • Hallinnollinen käsittely ja hyväksyminen 2022
  • Rakennussuunnitelma 2022

Hankekuvaus

Hankkeessa laaditaan tie- ja rakennussuunnitelmat uudelle jalankulku- ja pyöräilyväylälle noin 0,9 kilometrin matkalle maantien 486 (Puhoksentie) varteen välille mt 4880 (Kehätie) - mt 487 (Kiteentie) Kiteellä.

Suunnitelman tavoitteena on parantaa liikenneturvallisuutta sekä jalankulun ja pyöräilyn olosuhteita. Jkpp-väylä suunnitellaan Puhoksentien eteläreunalle ja se liittyy idässä olemassa olevaan jkpp-väylään. Saarekkeelliset suojatiet rakennetaan paloaseman, Yrittäjäntien ja K-raudan/ rivitalon liittymiin. Suunnitelma-alueella maantien nopeusrajoitukseksi asetetaan 50 km/h.

Suunnitteluhanke on Pohjois-Savon ELY-keskuksen ja Kiteen kunnan yhteishanke. Tiesuunnitelman laadinta aloitetaan syksyllä 2021. Suunnittelukonsulttina toimii WSP Finland Oy.

Suunnitelmatilanne

Kesän 2021 aikana on laadittu toimenpideselvitys, jossa on määritelty jalankulku- ja pyöräilyväylän toteuttamisperiaatteet. Toimenpideselvityksen pohjalta on päätetty lähteä edistämään tiesuunnitelmaksi vaihtoehtoa, jossa jkpp-väylä sijaitsee välikaistalla eroteltuna Puhoksentien eteläreunassa. Saarekkeelliset suojatiet rakennetaan paloaseman, Yrittäjäntien ja K-raudan/ rivitalon liittymiin.

Syksyn 2021 aikana suoritetaan alueella maastomittauksia ja pohjatutkimuksia. Tiesuunnitelma arvioitu valmistumisaika on kesä 2022. Tiesuunnitelman hallinnollisen käsittelyn ja hyväksymisen jälkeen laaditaan rakennussuunnitelma, jonka tavoiteaikataulu on talvi 2022.

Toteutus

Hankkeen alustava toteutusajankohta on vuoden 2023 aikana.

Ajankohtaista hankkeessa

Ajankohtaista hankkeessa