Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Pohjois-Savon ELY-keskus

Yksikön päällikkö

Mirko Juppi

  • 0295 026 720

Mt453 Niittypurontie-Käpykankaantie

Tiehanke Valmistunut Pohjois-Savo

 

Pieksämäki–Jäppilä–Varkaus-maantie 453 on toiminnalliselta luokaltaan seututie. Suunnittelualue käsittää 3,8 km pituisen tieosuuden Niittypurontien ja Käpykankaantie välillä Varkauden kaupungin alueella. Hankkeella on lainvoimainen tiesuunnitelma.

Kartta suunnitteluosuudelta Niittypurontie-Käpykankaantie.

Nykytila ja haasteet

Tieosuuden ongelmana on tien kapeus sekä tien yleisgeometriasta poikkeavat osuudet. Nykyisen tien leveys ei ole myöskään riittävä kevyelle liikenteelle. Näkemäolosuhteet liittymissä ovat monin paikoin puutteelliset.

Parannettavalla osuudella on 50 ja 40 km/h -nopeusrajoitukset. Tien leveys on noin 6,6/6,1 metriä ja tiejakso on päällystetty ja valaistu. Tieosuuden liikennemäärä on 700–950 ajoneuvoa vuorokaudessa, josta raskasta liikennettä on n. 4–5 %.

Hankkeen sisältö

Hankkeen tavoitteena on liikenteen sujuvuuden, liikenneturvallisuuden ja kevyen liikenteen olosuhteiden parantaminen.

Parannettavan tieosuuden pituus on 3,8 kilometriä. Tie rakennetaan uudelle linjaukselle välillä Niittypurontie–Ruokokoski n. 2,5 kilometrin matkalla. Tiejaksolle tulee 80 km/h nopeusrajoitus. Tie päällystetään ja tien kokonaisleveys on 7 metriä. Syrjään jäävä tieosuus lakkaa maantienä.

Välillä Ruokokoski–Lintulantie nykyisen maantien rakennetta parannetaan ja rakennetaan erillinen kevyen liikenteen väylä maantien pohjoispuolelle. Lintulantien ja Käpykankaantien liittymien välillä parannetaan lisäksi lyhyt näkemiä haittaava mäkiosuus tielinjaa siirtämällä ja syrjään jäävä tieosuus jää kevyen liikenteen väyläksi.

Toimenpiteillä saadaan parannettua liikenteen sujuvuutta ja liikenneturvallisuutta. Kävelyn ja pyöräilyn olosuhteet paranevat maantieliikenteen siirtyessä kauemmas asutuksesta. Lisäksi välille Ruokokoski–Lintulantie rakennettava uusi kevyen liikenteen väylä parantaa oleellisesti liikenneturvallisuutta. Hanke ei vaaranna arvokkaita ympäristökohteita eikä eläinlajeja.

Hankkeen kustannuksiksi arvioidaan 2,2 miljoonaa euroa (MAKU 130, 2010=100). Hankkeen toteutusajankohta ei ole tiedossa.