Hyppää sisältöön

Maantie 16728 välillä Kantola - Puustelli, Laukaa, tiesuunnitelma

Tiehanke Suunnitteilla Keski-Suomi

 

Maantie 16728 (Kantolantie) on tärkeä paikallinen tieyhteys Laukaan kirkonkylältä etelään Vihtasillan suuntaan ja Lievestuoreelle. Tie on kapea, mutkainen ja mäkinen. Tiellä on paikoin routavaurioita ja päällyste on huonokuntoinen. Maantien liikennemäärä v. 2008 oli keskimäärin 1000 ajon/vrk, josta raskasta liikennettä oli 45 ajon/vrk.

Hankkeen tavoitteena on luoda turvallinen kevyen liikenteen väylä, joka yhdessä Kantolantien katusuunnitelmassa esitetyn asemakaava-alueelle suunnitellun väylän kanssa muodostaa yhtenäisen kevyen liikenteen yhteyden Bovallius ammattioppilaitoksen kohdalta Kuhaniemeltä Laukaan kirkonkylään saakka. Kevyen liikenteen väylästä on vuonna 2007 valmistunut aluevaraussuunnitelma. 

Kevyen liikenteen väylän tiesuunnitelma on laadittu maantielle 16728 Bovallius ammatti-oppilaitoksen ja Laukaan kirkonkylän asemakaava-alueen rajan väliselle noin 1,5 km pituiselle osuudelle. Väylä esitetään toteutettavaksi maantien länsipuolelle pääosin maantiestä erillisenä, välikaistan leveyden ollessa keskimäärin 5 m. Väylän leveys on 3,5 m, josta päällysteen osuus on 3,0 m. Kuhapuron ylitys toteutetaan putkisillalla, jonka hyödyllinen leveys on 4,0 m ja vapaa-aukko on  2,5 m.

Tiesuunnitelma on hyväksytty Liikennevirastossa (nykyinen Väylävirasto) 22.8.2014.