Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Pohjois-Savon ELY-keskus

Yksikön päällikkö

Mirko Juppi

  • 0295026720

Mt 16165 ja mt 16173 kevyen liikenteen järjestelyt välillä vt 27–Punahovintie, Iisalmi

Tiehanke Valmistunut Pohjois-Savo

 

Suunnittelukohde sijaitsee Koljonvirran länsipuolella Iisalmen kaupungissa. Tavoitteena on parantaa kävelyn ja pyöräilyn olosuhteita rakentamalla kevyen liikenteen väylä Ylemmäisentien ja Porovedentien varteen.

Nykytila ja ongelmat

Porovedentien (mt 16173) itäpuolelle sijoittuu melko runsaasti asutusta. Tien pientareet ovat kapeat kevyen liikenteen turvallisuuden kannalta. Suunnittelualueella liikennemäärä on keskimäärin n. 300 ajoneuvoa vuorokaudessa.

Hankkeen sisältö

Hankkeen tavoitteena on parantaa kävelyn ja pyöräilyn olosuhteita rakentamalla noin 2 km pituinen kevyen liikenteen väylä ja tievalaistus välille vt 27 – Punahovintie.  Ylivieska–Iisalmi-radan yli toteutetaan erillinen kevyen liikenteen silta.

Hankkeen tilanne

Suunnittelutyöt käynnistyivät v. 2020 kesällä ja tiesuunnitelmaluonnosta esiteltiin verkossa loppuvuodesta. Tie- ja rakennussuunnitelmat valmistuvat kevättalvella 2021.

Väylä rakennetaan Iisalmen kaupungin rahoituksella. Rakentamistyöt käynnistyvät kesällä 2021 ja hanke valmistuu vuoden 2022 aikana.

Tutustu suunnitelmaluonnoksiin 10/2020 Sitowise Oy:n sivuilla