Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

ELY-keskus

Tie- ja rakennussuunnitteluvastaava

Ari Kuotesaho

  • 0295 038 259

Iin kunta

Tekninen johtaja

Ville Keränen

  • 040 677 1933

WSP Finland Oy

Projektipäällikkö

Jouni Heikkilä

  • 040 575 9787

Maantien 18757 (Maalismaantie) jalankulku- ja pyöräilyväylä välillä Asemakylä - Paasonperä, Ii

Tiehanke Suunnitteilla Pohjois-Pohjanmaa

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus laatii yhteistyössä Iin kunnan kanssa liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain mukaista tiesuunnitelmaa maantien 18757 (Maalismaantie) jalankulku- ja pyöräilyväylästä välille Asemakylä - Paasonperä.

Suunnittelualue sijoittuu noin kahden kilometrin matkalle välille Asemakylä - Paasonperä (Huukontie). Suunnittelun tavoitteena on jalankulun ja pyöräilyn turvallisuuden parantaminen erityisesti koulureittien osalta sekä liikkumisedellytysten parantaminen kunnan keskustaan.

Tiesuunnitelman toimenpiteitä:
-    pääosin erillinen jalankulku- ja pyörätie noin 2 km:n matkalle välille Asemakylä - Paasonperä (Huukontie)
-    tieosuudelle rakennetaan neljä pysäkkiparia

Tiesuunnitelma valmistuu joulukuussa 2021. Hankkeen rakennussuunnitelma valmistuu huhtikuussa 2022. Rakennuskustannusarvio hankkeelle on noin 0,8 milj. € (alv 0 %). Hankkeelle on varattu rahoitus vuodelle 2023 ns. MAL-hankkeena (valtion ja Iin kunnan yhteisrahoitus).

Tiesuunnittelu on edennyt vaiheeseen, jossa luonnoksia esitellään alueen asukkaille, maanomistajille ja muille asiasta kiinnostuneille. Esittelytilaisuus pidetään 10.11.2021 klo 17.00 – 18.30 Valtarin koululla osoitteessa Koulutie 2, Ii.