Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

ELY-keskus

Projektipäällikkö

Ville Koskenkorva

  • 0295 037 061

Iin kunta

Tekninen johtaja

Ville Keränen

  • 040 677 1933

Maantien 18757 (Maalismaantie) jalankulku- ja pyöräilyväylä välillä Asemakylä - Paasonperä, Ii

Tiehanke Käynnissä Pohjois-Pohjanmaa

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on laatinut yhteistyössä Iin kunnan kanssa liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain mukaisen tiesuunnitelman ja rakennussuunnitelman maantien 18757 (Maalismaantie) jalankulku- ja pyöräilyväylästä välille Asemakylä - Paasonperä. Suunnittelualue sijoittuu noin kahden kilometrin matkalle välille Asemakylä - Paasonperä (Huukontie).

Hankkeen tavoitteena on jalankulun ja pyöräilyn liikenne turvallisuuden parantaminen erityisesti koulureittien osalta sekä liikkumisedellytysten parantaminen Asemakylän ja kunnan keskustan välillä.

Tiesuunnitelman toimenpiteitä:
- pääosin erillinen jalankulku- ja pyörätie noin 2 kilometrin matkalle välille Asemakylä - Paasonperä (Huukontie)
- tieosuudelle rakennetaan neljä pysäkkiparia
​​​​​​​- nykyistä tievalaistusta uusitaan ja valaistusta jatketaan nykyistä pitemmälle matkalle

Työt alkavat puuston poistolla ja tiellä olevien rakennusten purku- ja siirtotöillä huhti-toukokuun vaihteessa 2023. Työt maastossa ovat valmiina viimeistään 16.10.2023.

Rakennuskustannusarvio hankkeelle on noin 0,8 milj. € (alv 0 %). Hanke toteutetaan ns. MAL-hankkeena (valtion ja Iin kunnan yhteisrahoitus).