Rautateiden kehittämiseen varautuminen maankäytössä

Väylä on päivittänyt vuonna 2018 valtakunnallisen näkemyksen siitä, miten maankäytössä on tarve varautua rautateiden lisäraiteisiin, kolmioraiteisiin, lisäkohtauspaikkoihin ja/tai kaksoisraideosuuksiin sekä uusiin ratayhteyksiin. Näkemys palvelee liikenteen ja maankäytön yhteensovittamista. Varautumisella turvataan rautateiden kehittämismahdollisuuksia. Katse on pitkällä tulevaisuudessa. 

Varautumistarpeita on käsitelty jo pitkälti maakuntakaavojen laatimisten yhteydessä, ja esillä olevat varaukset on pitkälti huomioitu maakuntakaavoissa. Joiltain osin on kuitenkin tehty myös muutoksia maakuntakaavoihin nähden. Myös kuntien maankäytön suunnittelussa rautateiden kehittämiseen varautuminen on tärkeää. 

Väylävirasto käy varaustarpeisiin liittyvää tarkempaa vuoropuhelua erityisesti maakuntien ja kuntien kanssa muun muassa alueellisen liikennejärjestelmätyön ja kaavaprosessien yhteydessä. Varautumistarpeita seurataan ja näkemystä päivitetään tarvittaessa jatkossa.

Katso kuva isompana

Sivu päivitetty 23.01.2019