Liikkumisen ohjauksen valtionavustus

Liikkumisen ohjauksen valtionavustusten haku vuodelle 2019 on alkanut. Valtion talousarviossa avustuksille on varattu 900 000 euron määräraha. Hakemukset tulee jättää viimeistään 18.1.2019 mennessä. Katso tarkemmat hakuohjeet alempaa.

Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset siirtyvät Liikenne- ja viestintävirastoon 1.1.2019 alkaen. Uudet aukeavat vuoden vaihteessa osoitteeseen: https://www.traficom.fi/fi/asioi-kanssamme/hae-liikkumisen-ohjauksen-valtionavustusta

Liikkumisen ohjausta tuetaan Valtioneuvoston asetuksen mukaisesti joukkoliikenteen valtionavustuksilla. Liikkumisen ohjauksen tarkoituksena on ihmisten kulkutapavalintoihin vaikuttaminen. Keinoina tähän ovat tiedollinen ohjaus, markkinointi ja palvelujen kokeilu sekä kehittäminen. Liikkumisen ohjauksen tavoitteena on yksityisautoilun vähentäminen sekä joukko- ja kevyen liikenteen suosion kasvattaminen. Liikkumisen ohjauksella siis kannustetaan kestäviin liikkumistottumuksiin.

Avustusta voivat saada kunnat, kuntayhtymät tai muut yleishyödylliset yhteisöt. Tällaisia voivat olla esimerkiksi erilaiset liikkumisen ohjausta järjestävät verkostot, säätiöt ja yhdistykset. Avustuksen toivotaan edistävän pysyvien toiminta- ja yhteistyömuotojen syntymistä seuduilla ja kunnissa. Valtionavustusta haetaan vuosittain ja sen myöntämisestä päättää Liikennevirasto.

Valtionavustushankkeissa valmistunutta materiaalia ja loppuraportteja on saatavissa Motivan verkkosivuilta. 

Liikkumisen ohjauksen valtionavustus 2019 hakuohjeet ja -lomakkeet

Tiedote liikkumisen ohjauksen valtionavustuksista (pdf)

Hakuohjeet (pdf) 

Hakulomake (docx)

Kustannussuunnitelma (xlsx)

Liikkumisen ohjauksen valtionavustus 2018, seuranta- ja raportointiohjeet sekä lomakkeet

Puolivuotisraportointi tulee palauttaa 31.8.2018 ja loppuraportit tulee palauttaa 31.1.2019 mennessä, lisätietoa alla olevissa ohjeissa.

Seuranta- ja raportointiohjeet (pdf)

Raportointilomake (docx)

Työajanseurantalomake (xlsx)

Menojen ja tulojen ilmoituslomake (xlsx)

 

Vuoden 2018 valtionavustusta saaneet hankkeet

Hankkeiden kuvaus

Vuoden 2017 valtionavustusta saaneet hankkeet

Hankkeiden kuvaus

Vuoden 2016 valtionavustusta saaneet hankkeet

Hankkeiden kuvaus

Vuoden 2015 valtionavustusta saaneet hankkeet

Hankkeiden kuvaus

Sivu päivitetty 20.12.2018