Liikkumisen ohjaus

Liikkumisen ohjaus on osa uutta, liikenteen kysynnän hallintaa painottavaa ajattelutapaa. Useissa Euroopan maissa liikkumisen ohjausta (mobility management) on toteutettu jo pitkään hyvin tuloksin. Se on otettu mukaan liikennepolitiikkaan myös Suomessa.

Liikkumisen ohjauksella kannustetaan kestäviin liikkumistottumuksiin erilaisin tiedollisen ohjauksen keinoin sekä koordinoimalla ja kehittämällä palveluja. Tyypillisiä keinoja ovat kestävän liikkumisen neuvontapalvelut, viestintäkampanjat ja työpaikoille räätälöidyt liikkumissuunnitelmat. 

Liikkumisen ohjauksessa oleellista on liikkumistarvetta synnyttävien tahojen osallistaminen. Liikkumiseen tulisi vaikuttaa jo työpaikoilla, kouluissa, kaupoissa sekä vapaa-ajan kohteissa.

Väylä vastaa liikkumisen ohjauksen valtakunnallisesta koordinoinnista käyttäen apuna Motivaa.

Sivu päivitetty 21.12.2018