Asiakkailta saadut väylien korjaustarpeet

Korjausvelkaohjelman kohteiden valinta perustuu laajaan vuoropuheluun asiakkaiden, erityisesti rahdinantajien, kuljetusyritysten ja elinkeinoelämän etujärjestöjen kanssa. Pääasiassa vuoden 2015 lopulla käydyllä vuoropuhelulla haettiin kohteita, jotka kunnostamalla saadaan mahdollisimman suuri hyöty elinkeinoelämän kuljetuksille ja työmatkaliikenteelle.

Asiakkaiden esittämät tarpeet on esitetty oheisessa kartassa. Osa tarpeista on edennyt toteutukseen joko korjausvelkaohjelmassa, perusväylänpidon lisärahoituksella tai normaalilla perusväylänpidon rahoituksella. Maantieverkolle kohdistuvat tarpeet on esitetty kartassa kolmella erilaisella selitteellä johtuen erilaisista tiedonkeruutavoista.

reaktionapit
Sivu päivitetty 07.02.2017