13.2.2014 The seminar on the role of EU transport corridors for enhanced growth

13.2.2014 järjestetyssä seminaarissa käsiteltiin Euroopan Unionin liikenne- ja kuljetusväylien (EU transport corridors) roolia muun muassa taloudellisen kasvun kannalta. Seminaarin näkökulma oli vahvasti kansainvälinen mutta katse oli Suomessa. Rakenteilla ja suunnitteilla olevat väylähankkeet ovat tärkeitä kansallisesti ja kansainvälisesti. Vaikka uudet väylät ovat Suomessa, niin ne ovat samalla osa Euroopan laajuista TEN-T -liikenneverkkoa.

Euroopan laajuinen verkko TEN-T kattaa rautatie-, maantie-, meri- ja sisävesi-, ja lentoliikenneinfrastruktuurin, sekä multimodaalisen liikenneinfrastruktuurin. Se jakautuu ydin- ja kattavaan verkkoon sekä kuljetusväyliin (corridors). Toteuttamisen tukena toimivat koordinaattorit. Uudet teknologiat ja innovaationäkökulma vahvistuvat uudistuneessa verkossa.

Suomen sijainnissa ja osaamisessa on voimaa

Seminaarin avasi Elinkeinoelämän keskusliiton toimitusjohtaja Jyri Häkämies. Päivän aikana pidetyissä esityksissä käsiteltiin muun muassa Suomen sijaintia, infrastruktuurin kehittyneisyyttä sekä tulevaisuuden haasteita ja mahdollisuuksia. Suomen sijainti on oivallinen esimerkiksi arktisen alueen bisneksen ja Pohjoisen meritien kannalta. Myös yhteydet Aasiaan ja Venäjälle ovat ensiluokkaiset. Suomella on pitkät kauppaperinteet Venäjän kanssa.

Keskeinen sijainti ja kehittyvät liikenneväylät pitävät Suomen tulevaisuudessakin kilpailukykyisenä maana. Toisaalta Suomen sijainti voidaan nähdä myös kaukaisena ja tarve liikenneväylien kehittämiseen on jatkuvaa. Suomen tulee siis entisestään vahvistaa sijainnin antamia mahdollisuuksia ja korjata heikkouksia muun muassa paremman väyläverkoston avulla. Parempi väyläverkosto mahdollistaa myös monien paikkakuntien elinvoimaisuuden.

Nyt ja tulevaisuudessa Suomen mahdollisuudet liittyvät vahvasti myös korkeaan osaamisen tasoon. Esimerkiksi jäänmurrossa ja talviolosuhteista selviämisessä Suomi on kansainvälinen edelläkävijä. Liikenne ja kuljetukset ovat mahdollisia läpi vuoden, vaikka ilmasto on haastavampi kuin monessa muussa maassa. Kehittyneen ammattitaidon avulla nykyisistä ja uusista liikenneväylistä saadaan enemmän irti.

Seminaarin järjestivät yhteistyössä ulkoministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö sekä Liikennevirasto. Suomi toimii Itämeren valtioiden neuvoston (Council of the Baltic Sea States, CBSS) puheenjohtajana 2013–2014. Seminaari oli yksi puheenjohtajuuskauden tapahtumista. Suomen puheenjohtajuuskauden päätapahtuma on kesäkuussa 2014 Turussa järjestettävä CBSS-huippukokous.

Briefly in English

Seminar 13 February 2014 on the role of EU transport corridors for enhanced growth

The EU transport corridors can be considered investments in regional development. During the seminar invited guests and presenters discussed about the role of transport corridors in promoting economic growth and wellbeing.

The seminar on the role of EU transport corridors for enhanced growth was arranged in Helsinki at the Scandic Marina Congress Center, on Thursday 13 February 2014 at 8.30–16.15.

The seminar was arranged by the Ministry for Foreign Affairs of Finland, the Ministry of Employment and the Economy, the Ministry of Transport and Communications and the Finnish Transport Agency. The seminar was arranged in connection with Finland's CBSS presidency (Council of the Baltic Sea States).

reaktionapit
Sivu päivitetty 24.09.2015