10.7.2015 CEF-komitean kokous Brysselissä

CEF -komitean kokous pidettiin 10.7.2015 Brysselissä. Kokouksessa Suomea edustivat Lassi Hilska, Juhani Tervala Ja Päivi Wood.
Oliver Onidi komissiosta toimi kokouksen puheenjohtajana. Kokouksen aluksi MOVE ja INEA esittelivät hakemusten evaluointipaketin. Tässä kokouksessa oli tarkoitus äänestää tehdystä esityksestä eli monivuotisen (MAP) ja yksivuotisen (AP) TEN-T tuen saajista. Jaossa oli puolet eli 12 miljardia euroa TEN-T hankkeille. Koheesiomaitten tukia tästä oli 4 miljardia euroa.

Tukiesityksiä jäsenmaista oli tullut kolme kertaa enemmän kuin oli tukirahaa eli MOVEssa oli priorisoitu hankkeet. Lähtökohtana oli aikaisemmin tehty päätös, jossa keskityttiin puuttuviin liikenneverkon osiin, pitkän ajan tehokkaisiin hankkeisiin sekä optimointiin eri liikennemuotojen välillä. Suurin osa rahasta suunnattiin ydinverkkokäytäviin. Välimeri-Skandinavia ja Pohjanmeri-Balttia saivat haussa noin 3,7 Mrd. euroa. Tukiprosentti vaihtelee 20-85 % riippuen hankkeen tyypistä. Tuettavat hankkeet (276 kpl) priorisoitiin seuraavasti;

- hanke tärkeä EU:n lisäarvon kannalta,
- kuuluminen ydinverkkokäytävään ja
- EU:n jäsenvaltioita yhdistävät hankkeet.

Komission esityksestä käytiin vilkas keskustelu. Suomi toi esille, että painopistettä tulee jatkossa siirtää enemmän ITS -hankkeisiin, innovatiivisiin hankkeisiin ja MOS -hankkeisiin. Haasteena evaluoinnissa ovat olleet epämääräiset kirjaukset, miksei saatu tukea (mm. puutteet suunnitelmissa, rautatiesopimus Venäjän kanssa yms.). Tuettiin Rail Baltica hanketta. Laadittu esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Suomi on mukana 17 hankkeessa (kustannukset yhteensä 670 milj. euroa), joiden tukiosuus on noin 300 milj. euroa. Liikennevirasto saa TEN-T tukea noin 83 milj. euroa.

Kokouksessa MOVE informoi lyhyesti EFSI ohjelmasta. Seuraava TEN-T haku on syksyllä 2015, joka kohdistuu Cesar- ja MOS- hankkeisiin. CEF ja TEN komitean kokoukset ovat 30.9.2015 Brysselissä.

reaktionapit
Sivu päivitetty 24.09.2015