Aineistoja ja selvityksiä

Komission esitykset ja konsultaatiot

Komissio tuottaa selvityksiä ja konsultaatioesityksiä tulevista ja meneillä olevista hankkeistaan. Viimeisin selvitys TEN-T-suuntaviivoista toteutettiin vuonna 2019. Euroopan komissio on kesäkuussa 2018 julkaissut ehdotuksen Verkkojen Eurooppa-rahoituksesta vuosille 2014-2020. Komission ehdotus TEN-T-verkon ydinkäytävien tarkistamisesta ja Suomen ehdotus Pohjanmeri-Itämeri ydinverkkokäytävän laajentamisesta pohjoiseen (englanniksi).


Ydinverkkokäytävä ja horisontaaliset selvitykset

TEN-T ydinverkkoon on valittu yhdeksän multimodaalista ydinverkkokäytävää (core network corridor). Suomi kuuluu Skandinavia-Välimeri (Scandinavian-Mediterranean) ja Pohjanmeri-Itämeri (North Sea–Baltic) –käytäviin. Lisäksi TEN-T-verkkoon kuuluvat Horisontaaliset hankkeet: Merten moottoritiet (MoS), liikenteen telemaattiset sovellusjärjestelmät (SESAR, ITS, ERTMS, RIS ja VTMIS), sekä uudet teknologiat ja innovointi. Näistä tehdyt selvitykset löytyvät oheisista linkeistä:

North Sea Baltic -ydinkäytävän kolmas työohjelma 2018

Scandinavian Mediterranean -ydinkäytävän kolmas työohjelma 2018

ERTMS kolmas työohjelma 2018

Merten Moottoritiet (MoS) päivitetty toimenpidesuunnitelma 2018

 

Tämän julkaisun sisällöstä vastaa yksin Väylävirasto, eikä se välttämättä vastaa Euroopan Unionin mielipidettä

reaktionapit
Sivu päivitetty 29.05.2020