Euroopan laajuinen liikenneverkko TEN-T ja CEF -rahoitus

Verkkojen Eurooppa (CEF) -liikennehaku

Verkkojen Eurooppa (CEF=Connecting Europe Facility) -ohjelma-asetuksessa määritetään edellytykset, menetelmät ja menettelyt, joiden mukaisesti Euroopan laajuisiin verkkoihin myönnetään unionin rahoitustukea liikenteen, energian ja televiestinnän infrastruktuurihankkeiden tukemiseksi. Rahoituskauden 2014–2020 liikennealan budjetti on 26,250 miljardia euroa, josta 11,305 miljardia euroa on korvamerkitty koheesiomaille. Tukiprosentti vaihtelee 10-85 % riippuen hankkeen tyypistä.

Euroopan komissio on ehdottanut, että Verkkojen Eurooppa – ohjelmaa (Connecting Europe Facility, CEF) uudistetaan osana EU:n seuraavaa, vuosien 2021–2027, pitkän aikavälin budjettikautta. Verkkojen Eurooppa rahoitusta osoitettaisiin liikenteen alan investointeihin 30,6 mrd euroa.

Tietoa hakuprosessista

Komissio valmistelee hakuohjelmat, julkaisee haut ja pitää haun avautuessa infotilaisuuden. Tulevista ja avoinna olevista hauista löytyy tietoa INEA:n sivuilta. Yleensä tieto hausta ja sen sisällöstä tulee vasta lähellä haun avautumista. Suomi pyrkii järjestämään kansallisen hakuinfon yhteistyössä komission kanssa. Kansallisessa hakuinfossa jaetaan tietoa hausta sekä kansallisesta aikataulusta ja hakijoilla on myös mahdollisuus esitellä hankeideoita komission edustajille. Katso tietoa tulevista kansallisista hakuinfoista Tapahtumat -sivulta.

Hakijoiden tulee selvittää hakuvaatimukset ja kansalliset aikataulut hyvissä ajoin. Hakemusten laatiminen ja kansallinen hyväksyntäprosessi vie oman aikansa ja siihen hakijoiden tulee varautua. Hakijoita kehotetaan olemaan heti haun avauduttua yhteydessä LVM:ään tai Väylävirastoon (ks. tarkemmat yhteystiedot alta kohdasta Avoinna olevat haut, kansallinen prosessi Suomessa). Haun alkuvaiheessa hakemuksista toimitetaan ministeriöön lyhyt hankekuvaus. Suomessa LVM toimii kansallisena hyväksyjänä ja esittelee hakemukset eduskunnan raha-asiainvaliokunnalle.

Ympäristöministeriö (YM) hyväksyy hankkeiden ympäristölain määräystenmukaisuuden (YVA, Vesipuitedirektiivi ja Natura 2000). YM:n hyväksyntä saattaa edellyttää asianomaisen ELY-keskuksen lausuntoa hankkeelle.

Allekirjoitettavat hakemuslomakkeet (A-lomake LVM:lle ja C-lomake YM:lle) tulee toimittaa hyvissä ajoin kansallista aikataulua noudattaen. Hakija vastaa hakemuksen tekemisestä, kansallisesta hyväksyntäprosessista sekä hakemuksen toimittamisesta komissiolle sähköisen hakujärjestelmän kautta. Jos hankkeessa on hakijoita useammasta maasta, niin jokaisen maan kansallista prosessia tulee noudattaa hakuvaiheessa.

Rahoitustukiprosessia havainnollistava kaavio.

Sulkeutuneet haut

CEF Liikenne 2019 MAP haku

CEF Liikenne 2019 MAP - Information of the approval ministry in form A2.3, FINLAND

CEF Liikenne 2019 MAP projektitiivistelmäpohja

Ohje C-lomakkeen täyttöön CEF Liikenne -rahoituksen hakijoille

CEF Liikenne 2019 MAP haun kansallinen prosessi Suomessa, päivitetty 14.4.2020

2019 CEF Transport MAP call - haku auennut 16.10.2019

CEF Liikenne 2019 haku

LVM: Satamat hakevat EU:n rahoitustukea 10,3 miljoonaa euroa, 4.4.2019

CEF Liikenne 2019 haun kansallinen prosessi Suomessa

CEF Liikenne 2019 - Information of the approval ministry in form A2.3, FINLAND

CEF Liikenne 2019 projektitiivistelmäpohja (MS Word)

2019 CEF Transport Call - haku auennut 5.12.2019

CEF Liikenne 2018 haku

LVM: Suomen liikennehankkeille 10 milj. euroa EU:n rahoitustukea, 26.3.2019

LVM: Suomi hakee EU:n rahoitustukea liikennehankkeille, 18.10.2018

CEF Liikenne 2018 haun kansallinen prosessi Suomessa

CEF Liikenne 2018 - Information of the approval ministry in form A2.3, FINLAND

CEF Liikenne 2018 projektitiivistelmäpohja (MS Word)

2018 CEF Transport Call - haku auennut 17.5.2018

CEF Liikenne 2017 Blending haku

LVM: Suomi saa 29,9 miljoonaa euroa EU:n rahoitustukea liikennehankkeille, 4.10.2018

LVM: Suomi hakee EU:n rahoitustukea liikennehankkeille, 28.3.2018 

2017 CEF Transport Blending Call - Toinen hakuaika päättyy 12.4.2018

CEF Liikenne Blending 2017 haun kansallinen prosessi Suomessa

2017 CEF Transport Blending Call, 2nd cut-off date leaflet 

CEF Liikenne Blending 2017 – ensimmäinen hakuaika päättynyt

CEF Liikenne Blending 2017 projektitiivistelmäpohja (MS Word)

CEF Liikenne Blending 2017 - Information of the approval ministry in form A2.3, FINLAND

2017 CEF Transport Blending Call Info Day

Etkö löytänyt etsimääsi?

Etkö löytänyt näiltä sivuilta etsimääsi tietoa? Alle on koottu linkkejä erilaisille TEN-T -sivuille.

Tietoa TEN-T -verkosta

Euroopan komission TEN-T -sivut
Euroopan laajuinen liikenneverkko TEN-T (ohjautuu Väylän sivuille)
EU:n projektiportaali European Investment Project Portal (EIPP)

Tietoa hakuprosessista

Euroopan komission CEF-sivut

Asetukset

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (1315/2013) unionin suuntaviivoista Euroopan laajuisen liikenneverkon kehittämiseksi (pdf)
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (1316/2013) Verkkojen Eurooppa -välineen perustamisesta (pdf)

 

Tämän julkaisun sisällöstä vastaa yksin Väylävirasto, eikä se välttämättä vastaa Euroopan Unionin mielipidettä

reaktionapit
Sivu päivitetty 14.05.2020