Kantatie 91 Raja-Joosepin rajanylityspaikan liikennejärjestelyt, Inari

Suunnittelukohde sijaitsee kantatiellä 91 Suomen ja Venäjän välisen Raja-Joosepin rajanylityspaikan kohdalla Inarin kunnassa.

 

Hankkeen sisältö ja aikatalu

Uusi tulli- ja rajanylityspaikka suunnitellaan nykyisestä rajanylityspaikasta noin 800 m lännen suuntaan maantien 91 varteen.  Suunnitteluun kuuluu myös nykyisen raja-aseman kohdan liikennejärjestelyjen uusiminen purettavien tullirakennuksien kohdalta. Tarkastushalli säilyy nykyisellä paikallaan ja sen osalta liikennejärjestelyt säilyvät entisellään. Lisäksi hankkeeseen kuuluu korvaavan yhteyden suunnittelu UKK-puistoon.

Hankkeessa parannetaan rajanylityspaikan liikennejärjestelyt nykyaikaisiksi, toimiviksi ja turvalliseksi sekä kevyelle liikenteelle että ajoneuvoliikenteelle.

Tiesuunnitelma valmistuu vuoden 2018 loppuun mennessä. Rakennussuunnitelma valmistuu kesällä 2019.

Senaatti suunnitteluttaa uudet tullirakennukset.

Sivu päivitetty 14.01.2019