Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

ELY-keskus

Projektipäällikkö

Ari Kilponen

  • 0295 037 233

Kantatien 63 parantaminen välillä Sievi - Ylivieska

Tiehanke Käynnissä Pohjois-Pohjanmaa

Kantatie 63 on nykyiseen liikenteeseen nähden kapea ja huonokuntoinen. Liikennemäärä Sievin ja Ylivieskan välillä on 3 400 ajoneuvoa/vrk, josta raskaan liikenteen osuus on 9%.

Urakan arvonlisäveroton hinta on 3 379 400 euroa.

Toimenpiteet 2020

Kantatietä tullaan levennettiin 13,6 kilometrin matkalla. Tietä levennettiin reunoilta molemmin puolin 0,5 m, pois luettuna siltojen kohdat. Lisäksi reunoja ja luiskia vahvistettiin sekä tiekaiteet uusittiin. Ajoradan leveys pysyi samana, mutta piennarleveys kasvoi. Tien rakennetta parannettiin koko 13,6 kilometrin jaksolla ja tien kuivatusta parannettiin perkaamalla sivu- ja laskuojia. Liittymärummut uusittiin tarvittaessa ja muiden jäävien rumpujen kunto tarkastettiin. Lisäksi Sievin puoleisessa päässä päällyste uusittiin 3,8 kilometrin matkalla.

Tämän osuuden urakoitsijana toimii Sundström Ab, Oy Entreprenad. Työt alueella aloitettiin touko-kesäkuussa 2020 ja kohde valmistui lokakuussa 2020. T

Toimenpiteet 2021

Sievi - Ylivieska -tien pohjoispäässä päällyste uusitaan välillä Perkkiön ylikulkusilta - valtatie 27. Lisäksi kevyen liikenteen olosuhteita parannetaan välillä Koivukalliontie – Kummuntie.

Kartta Sievi-Ylivieska-tieltä.

Suunnittelumateriaalit