Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

ELY-keskus

Projektipäällikkö

Leo Oja

  • 0295 038 272

Ylivieskan kaupunki

Tekninen johtaja

Leena Löytynoja

  • 044 4294 237

Infracon Oy

projektipäällikkö

Tuomas Vulli

  • 040 595 7440

Kantatien 86 (Ouluntie) alikulkukäytävä sekä jalankulku- ja pyörätie välillä valtatie 27 - Taanilanväylä, Ylivieska

Tiehanke Käynnissä Pohjois-Pohjanmaa

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ja Ylivieskan kaupunki ovat laatineet tie- ja rakennussuunnitelman kantatien 86 (Ouluntie) jalankulun ja pyöräilyn alikulkukäytävästä sekä jalankulku- ja pyörätiestä välillä valtatie 27-Taanilanväylä.

Suunnitelman tavoitteena on parantaa alueen liikenneturvallisuutta sekä jalankulun ja pyöräilyn olosuhteita.

Suunnitelma on valmistunut huhtikuussa 2020, jonka jälkeen se on ollut liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain mukaisesti nähtävillä. Tiesuunnitelmasta on pyydetty lausunnot eri viranomaisilta sekä Ylivieskan kaupungilta.

Hankkeen urakoitsijana toimii Peab Industri Oy.

Suunnittelualueen yleiskartta.

Suunnittelualueen yleiskartta.