Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

Projektipäällikkö

Tero Kouva

  • 0295 038 813

Ylivieskan kaupunki

Kuntatekniikan päällikkö

Karoliina Mustonen

  • 044 4294 231

Ramboll Finland Oy

Projektipäällikkö

Sanna Kaikkonen

  • 040 5957 160

Koskipuhdontien parantaminen välillä Myllytie - Palkkitie ja maantien 18188 (Koskipuhdontie) lakkauttaminen välillä Palkkitie - vt 27, Ylivieska

Tiehanke Käynnissä Pohjois-Pohjanmaa

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on laatinut yhdessä Ylivieskan kaupungin kanssa katu- ja rakennussuunnitelman Koskipuhdontielle välille Myllytie - Palkkitie.

Lisäksi laaditaan hallinnollinen tiesuunnitelma, jolla maantie 18188 (Koskipuhdontie) lakkautetaan yleisenä tienä välillä Palkkitie - vt 27 ja samalla ajoneuvoliikenteen liittymä katkaistaan valtatielle.

Suunnitelman tavoitteena on parantaa alueen liikenneturvallisuutta sekä jalankulun ja pyöräilyn olosuhteita. Koskipuhdontien eteläpuolelle välille Myllytie - Palkkitie suunnitellaan jalankulku- ja pyörätie osin reunakivellä korotettuna ja osin erillisenä välikaistan taakse. Koskipuhdontien pääsuunta käännetään Palkkitielle. Koskipuhdontielle on esitetty rakennettavaksi hidasteita. Koskipuhdontien valaistus uusitaan välillä Myllytie - Palkkitie.

Hankkeiden kustannusarvio on yhteensä noin 0,4 milj. euroa (alv 0 %).

Koskipuhdontien jalankulku- ja pyöräilyväylä välillä Myllytie - Palkkitie on toteutettu v. 2020 aikana. Koskipuhdontien lakkauttaminen välillä Palkkitie - Vt 27 pyritään toteuttamaan vuoden 2021 aikana.
 

Havainnekuva Koskipuhdontien ja Lepolantien risteyksestä.