Riihimäen kolmioraide

Valmistunut

Riihimäen kolmioraide mahdollistaa suoran ja joustavan tavaraliikenteen Kouvolan ja Tampereen suuntien välillä: raideyhteyden myötä tavarajunien liikennöinti sujuu ilman veturin vaihtoa ja ympäriajoa Riihimäen ratapihalla. Hanke pienentää liikennöinnin kustannuksia ja vähentää Riihimäen ratapihojen ympäristöhaittoja.

Yhteystiedot

Liikennevirasto

Projektinjohtaja

Juha Kansonen

  • 0295 34 3633
  • etunimi.sukunimi@vayla.fi

Liikennevirasto

Projekti-insinööri

Jari Jaakkola

  • 0295 34 3570
  • etunimi.sukunimi@vayla.fi

Riihimäen kolmioraide

Hankkeen taustat

Suuri osa Riihimäen ratapihan kautta kulkevasta tavaraliikenteestä on Kouvolan ja Tampereen suunnan välistä liikennettä. Tällä hetkellä tavarajunat joutuvat vaihtamaan Riihimäellä kulkusuuntaa, mikä edellyttää veturin vaihtoa tai sen ympäriajoa. Samalla junan jarrut tarkastetaan ja veturinkuljettaja vaihdetaan. Kulkusuunnan vaihdos ja siihen liittyvät toimenpiteet paitsi kuormittavat Riihimäen vilkasta ratapihaa ja tuovat lisäkustannuksia, myös viivästyttävät junien kulkua tunnilla tai kahdella.
Hanke mahdollistaa Kouvolan ja Tampereen välisen suoran tavaraliikenteen ilman Riihimäellä tapahtuvaa veturin vaihtoa ja ympäriajoa.

Hankkeen tavoitteet

Riihimäen kolmioraide-hankkeessa rakennetaan noin 1,2 kilometrin pituinen yhdysraide Kouvolan ja Tampereen ratasuuntien välille.

Kolmioraide-hankkeen tavoitteena on tehostaa tavarajunien liikennöintiä Kouvolan ja Tampereen välillä. Hanke mahdollistaa kaupunkien välisen suoran tavaraliikenteen ilman Riihimäellä tapahtuvaa veturin vaihtoa ja ympäriajoa. Tavoitteena on pienentää liikennöinnin kustannuksia, nopeuttaa junien kulkua sekä vähentää Riihimäen ratapihojen ruuhkaisuutta ja ympäristöhaittoja.

Kolmioraide toimii edellytyksenä myös Helsingin ja Riihimäen väliselle parantamishankkeelle, jonka tarkoituksena on kehittää Suomen vilkkaimman rataosuuden toimivuutta. Uusi raideyhteys luo edellytyksiä myös henkilöliikenteen kehittämiselle tulevaisuudessa.

Kolmioraiteesta on laadittu mallintamalla toteutettu ratasuunnitelma, joka on hyväksytty. Myös rakennussuunnittelu toteutetaan mallintamalla, ja hankkeessa pilotoidaan mallipohjaista hankintaa. Mallipohjaisessa hankinnassa urakoitsijan on mahdollista antaa urakasta tarjous tietomallin pohjalta perinteisten paperisten suunnitelmien sijaan.

Hankkeen kartta suurempikokoisena versiona.

Hankkeen eteneminen

Kolmioraide-hankkeen rakennussuunnittelu käynnistyi syksyllä 2015, ja raiteen rakentaminen aloitettiin vuoden 2016 alussa. Raide otettiin käyttöön 1.6.2017, yhtä aikaa Etelä-Suomen kauko-ohjausjärjestelmän käyttöönoton kanssa.

Hankkeen kustannukset

Hanke on valmistunut ja sen kustannukset olivat noin 12 miljoonaa euroa. Se kattaa 1,2 kilometrin pituisen yhdysraiteen rakentamisen lisäksi sähkörata- ja turvalaitemuutokset sekä noin 100 metriä pitkän kalliotunnelin rakentamisen.

Ajankohtaista hankkeessa

reaktionapit
Sivu päivitetty 12.03.2018