Yhteystiedot

Keski-Suomen ELY-keskus

Projektipäällikkö

Petri Teerimäki

  • 0295 024 008
  • etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Plaana Oy

Projektipäällikkö

Toivo Kämäräinen

  • 040 837 7423
  • etunimi.sukunimi@plaana.fi

Maantien 630 (Puuppolantie) kevyen liikenteen väylä välillä Lintukangas - Puuppola, Jyväskylä

Hankekuvaus

Hanke sisältää kevyen liikenteen väylän suunnittelun maantien 630 (seututie Jyväskylä-Uurainen, Puuppolantie) varteen välille Lintukankaantie - Rannilantie noin 2,1 km matkalle. Puuppolantiellä ei ole tällä hetkellä kyseisellä osuudella kevyen liikenteen väylää. Suunniteltava kevyen liikenteen väylä liittyy molemmissa päissä olemassa oleviin rakennettuihin väyliin, muodostaen yhtenäisen väylän Kirrin Terttumäestä Puuppolan kylätaajamaan. Suunnitelman tavoitteena on kevyen liikenteen olosuhteiden ja liikenneturvallisuuden parantaminen.

Suunnitelmatilanne

Tästä hankkeesta on tehty aluevaraussuunnitelma v. 2010, jossa on alustavasti suunniteltu linjaus ja periaateratkaisut.

Keski-Suomen ELY-keskus on käynnistänyt tiesuunnitelman laadinnan tammikuussa 2019. Tiesuunnitelmaa laaditaan yhteistyössä Jyväskylän kaupungin kanssa ja sitä laatii konsulttina Plaana Oy.

Suunnitelmaluonnoksia esiteltiin yleisölle, asianosaisille ja kaikille asiasta kiinnostuneille Puuppolan koululla 21.3.2019 klo 17.00-19.00. Tiesuunnitelma valmistuu kesä-heinäkuun vaihteessa 2019. Keski-Suomen ELY-keskus pyytää suunnitelmasta lausunnot ja Jyväskylän kaupunki asettaa tiesuunnitelman yleisesti nähtäville Liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain (LjMTL) mukaisesti kesällä 2019. Suunnitelman nähtäväksi asettamisesta sekä muistutusten tekemistavasta ja -ajasta kaupunki kuuluttaa niin kuin kunnalliset ilmoitukset Jyväskylän kaupungissa julkaistaan.

Toteutus

Kevyen liikenteen väylän rakentaminen on ELY-keskuksen ja Jyväskylän kaupungin yhteishanke, jolle eduskunta on myöntänyt erillisrahoituksen joulukuussa 2018. Kustannusarvio tarkentuu suunnittelun edetessä, hankkeen toteutus on ajoitettu vuodelle 2020.

Sivu päivitetty 26.07.2019