Yhteystiedot

Keski-Suomen ELY-keskus

Projektipäällikkö

Petri Teerimäki

  • 0295 024 008
  • etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Plaana Oy

Projektipäällikkö

Toivo Kämäräinen

  • 040 837 7423
  • etunimi.sukunimi@plaana.fi

Maantien 630 (Puuppolantie) kevyen liikenteen väylä välillä Lintukangas - Puuppola, Jyväskylä

Hankekuvaus

Hanke sisältää kevyen liikenteen väylän suunnittelun maantien 630 (seututie Jyväskylä-Uurainen, Puuppolantie) varteen välille Lintukankaantie - Rannilantie noin 2,1 km matkalle. Puuppolantiellä ei ole tällä hetkellä kyseisellä osuudella kevyen liikenteen väylää. Suunniteltava kevyen liikenteen väylä liittyy molemmissa päissä olemassa oleviin rakennettuihin väyliin, muodostaen yhtenäisen väylän Kirrin Terttumäestä Puuppolan kylätaajamaan. Suunnitelman tavoitteena on kevyen liikenteen olosuhteiden ja liikenneturvallisuuden parantaminen.

Suunnitelmatilanne

Tästä hankkeesta on tehty aluevaraussuunnitelma v. 2010, jossa on näkyvissä alustavasti suunniteltu linjaus ja periaateratkaisut (liitteenä kohdassa Suunnitelmakartat).

Keski-Suomen ELY-keskus on käynnistänyt tiesuunnitelman laadinnan tammikuussa 2019. Tiesuunnitelmaa laaditaan yhteistyössä Jyväskylän kaupungin kanssa ja sitä laatii konsulttina Plaana Oy. Tiesuunnitelmaluonnoksia tullaan esittelemään yleisölle, asianosaisille ja kaikille asiasta kiinnostuneille keväällä 2019. Yleisötilaisuudesta kuulutetaan sanomalehdessä.

Tiesuunnitelman hyväksymisprosessin jälkeen suunnittelu jatkuu rakennussuunnitelman laadinnalla, se ajoittuu loppuvuoteen 2019 - vuoden 2020 alkuun.

Toteutus

Kevyen liikenteen väylän rakentaminen on ELY-keskuksen ja Jyväskylän kaupungin yhteishanke, jolle eduskunta on myöntänyt erillisrahoituksen joulukuussa 2018. Kustannusarvio tarkentuu suunnittelun edetessä, hankkeen toteutus on ajoitettu vuodelle 2020.

Sivu päivitetty 24.01.2019