Yhteystiedot

Keski-Suomen ELY-keskus

Projektipäällikkö

Petri Teerimäki

  • 0295 024 008
  • etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Plaana Oy

Projektipäällikkö

Keijo Körkkö

  • 040 865 6676
  • etunimi.sukunimi@plaana.fi

Maantien 16811 (Taipaleentie) kevyen liikenteen väylä Sumiaisten taajamassa, Äänekoski

Hankekuvaus

Suunnittelukohde sijaitsee maantiellä 16811 (Taipaleentie) Sumiaisten taajamassa. Tiesuunnitelman tavoitteena on suunnitella kevyen liikenteen väylä välille Sumiaisraitti (mt637) - Haketie, noin 0,7 km matkalle. Suunnitteluhanke on Keski-Suomen ELY-keskuksen ja Äänekosken kaupungin yhteishanke. Hankkeen taustalla on Äänekosken kaupunginhallituksen esitys, joka pohjautuu tehtyihin valtuustoaloitteeseen sekä Sumiaisten kk kyläyhdistyksen laatimaan kuntalaisaloitteeseen. Tavoitteena on parantaa Taipaleentie yhteisissä suunnitteluperusteissa määritellylle, kevyen liikenteen sujuvuuden ja turvallisuuden edellyttämälle tasolle.

Suunnitelmatilanne

Tiesuunnitelman laadinta on käynnistynyt lokakuussa 2018.

Tiesuunnitelma on valmistunut huhti-toukokuun vaihteessa 2019. Keski-Suomen ELY-keskus pyytää suunnitelmasta lausunnot ja Äänekosken kaupunki asettaa tiesuunnitelman yleisesti nähtäville liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain (LjMTL) mukaisesti kesällä 2019. Suunnitelman nähtäväksi asettamisesta sekä muistutusten tekemistavasta ja -ajasta kaupunki kuuluttaa niin kuin kunnalliset ilmoitukset Äänekosken kaupungissa julkaistaan. Sumiaisten taajaman asemakaavoitus on päivitettävä valmistuvan tiesuunnitelman mukaiseksi ennen lakisääteistä tiesuunnitelman hallinnollista käsittelyä ja hyväksymistä.

Tiesuunnitelman hyväksymisen jälkeen Keski-Suomen ELY-keskus ja Äänekosken kaupunki neuvottelevat jatkotoimenpiteistä, joihin kuuluvat rakennussuunnitelman laatiminen ja mahdollinen toteutus.

Toteutus

Suunnitelman toteuttamiselle ei ole osoitettu rahoitusta, joten toteutumisaikataulu ei ole tiedossa.

reaktionapit
Sivu päivitetty 03.07.2019