Yhteystiedot

Keski-Suomen ELY-keskus

Projektipäällikkö

Petri Teerimäki

  • 0295 024 008

GRK Infra Oy

Työmaapäällikkö

Jyri Pehkonen

  • 050 409 9163

Mt 630 (Puuppolantie) kevyen liikenteen väylä välillä Lintukangas - Puuppola, Jyväskylä

Jalankulku- ja pyöräilyväylän rakentaminen seututien 630 (Puuppolantie) varteen välille Lintukangas - Puuppola alkaa kesäkuun alussa 2020. Keski-Suomen ELY-keskus toimii hankkeen rakennuttajana, urakoitsijana toimii GRK Infra Oy. Jalankulku- ja pyöräilyväylän rakentaminen on ELY-keskuksen ja Jyväskylän kaupungin yhteishanke, jolle eduskunta on myöntänyt erillisrahoituksen, ja sen kokonaiskustannusten arvioidaan olevan noin 1,0 miljoonaa euroa.

Toimenpiteet ja niiden vaikutukset

Urakassa rakennetaan jalankulku- ja pyöräilyväylä noin 2,3 kilometrin matkalle välille Lintukankaantie-Rannilantie, väylälle sijoittuva puukantinen silta Vasarajoen kohdalla sekä tarvittavat pysäkkijärjestelyt seututien 630 varrella. Urakkaan sisältyy myös erillisenä kohteena yhdystien 16703 (Luonetjärventie) pysäkkijärjestelyt ja liikenneturvallisuustoimenpiteet Jyväskylän varuskunnan läheisyydessä. Toimenpiteet parantavat yleistä liikenteen sujuvuutta sekä erityisesti jalankulun ja pyöräilyn liikenneturvallisuutta ja olosuhteita.

Rakentaminen

Rakentaminen alkaa kesäkuussa seututien 630 varrella puuston, kasvillisuuden ja pintamaiden poistolla, sekä siltapaikan valmistelevilla maanrakennustöillä. Kesä-heinäkuun aikana tehdään mm. tarvittavat maanleikkaus- ja massanvaihtotyöt, mahdolliset louhinnat, rumpujen ja putkien asennukset sekä väylän kerrosrakenteet ja sillan rakenteet. Elo-syyskuun aikana rakennetaan väylän pintarakenteita sisältäen mm. asfaltoinnit ja liikennemerkit, sekä erillinen yhdystien 16703 liikenneturvallisuuskohde. Urakan loput viimeistelytyöt suoritetaan syys-lokakuun aikana, ja koko urakka on valmis viimeistään marraskuussa.

Haitat liikenteelle

Jalankulku- ja pyöräilyväylän rakentaminen tapahtuu pääasiassa nykyisen maantien sivussa, joten siitä ei aiheudu merkittävää haittaa liikenteelle. Nopeusrajoitusta työkohteen kohdalla kuitenkin lasketaan yleisen turvallisuuden nimissä. Rakentamisen aikana haitat kohdistuvat lähinnä seututielle 630, johtuen alennetuista ajonopeuksista ja työmaaliikenteestä, myös hetkittäiset liikenteen pysäytykset ovat mahdollisia.

ELY-keskus toivoo kaikilta tiellä liikkujilta varovaisuutta työmaa-alueen kohdalla. Erityisesti autoilijoilta pyydetään varovaisuutta, koska Puuppolantiellä on ajoittain runsaasti liikennettä (myös työmaaliikennettä). Tien mäkisyyden takia näkemäalueet ovat lyhyet, lisäksi jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden käyttämä tien piennaralue voi rakennustöiden vuoksi olla hyvin kapea tai paikoin suljettu.