Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus

projektipäällikkö

Tanja Västi

  • 0295 027 747

Vt 8 Kokkolan keskusta (Eteläväylä)

Valtatie 8 on Länsi-Suomen rannikkoalueen pääväylä ja osa TEN-T-verkkoa. Kokkolan kohdalla valtatien 8 kautta kulkee pääosa Kokkolan sataman tiekuljetuksista. Raskaan liikenteen määrä valtatiellä on suuri. Kokkolan kohdalla valtatiellä on myös merkittävä määrä paikallisliikennettä. Valtatiellä 8 on Kokkolan kohdalla neljä liikennevalo-ohjattua tasoliittymää.

Liikennemäärät ovat kasvaneet valtatiellä 8 noin 10 % kymmenessä vuodessa. Valtatien 8 liikenneonnettomuuksissa loukkaantuu vuosittain keskimäärin kaksi henkilöä.  

Kokkolan Eteläväylän ja Satamatien toimivuuden sekä Kosilan ja Höyläämökadun yhteyksien parantamisesta on laadittu alustava yleissuunnitelma, joka valmistui maaliskuussa 2017. 

Ilmakuvapohjainen yleiskartta suunnitelmasta.

Suunnittelua on nyt jatkettu tiesuunnitelman laatimisella. Suunnittelukohteena on Kokkolan ratapihan sekä valtateiden 8 ja 13 rajaama alue Kokkolan keskustassa. 

Suunnitelman tavoitteena on: 

  • Valtatien 8 liikennöinnin ja liikenneturvallisuuden turvaaminen siihen saakka, kun Kokkolan ohikulkutien toteuttaminen tulee ajankohtaiseksi.
  • Liikenteen ja yhteyksien toimivuus edistävät elinkeinoelämän kilpailukykyä ja pitkämatkaisen raskaan liikenteen sujuva läpikulku ja sisääntulo kaupunkialueen terminaaleihin turvataan. 
  • Pitkämatkaiselle liikenteelle turvataan mahdollisimman tasainen nopeus ja matka-ajat ovat useimmiten hyvin ennakoitavissa. Liikenne sujuu pääosin hyvin. 
  • Kaupungin sisäisen liikenteen yhteyksiä parannetaan katuverkkoa ja valtatien rinnakkaisia katuyhteyksiä kehittämällä paremmin vastaamaan sisäisen liikenteen kasvaviin tarpeisiin.
  • Suunnittelualueen kehittäminen monipuolisena keskuksena, jossa erilaiset toiminnot, kaupalliset palvelut ja asuminen kohtaavat. 
  • Mahdollistaa lisärakentaminen Höyläämönkadun, Vaunumiehenkadun ja Kosilan alueille.

Suunnittelu on aikataulutettu vuosivälille 2019-2021.