Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

ELY-keskus

Tie- ja rakennussuunnitteluvastaava

Ari Kuotesaho

  • 0295 038 259

Kempeleen kunta

Kunnallistekniikkapäällikkö

Paula Kettunen

  • 050 4636 502

WSP Finland Oy

Projektipäällikkö

Jouni Heikkilä

  • 040 5759 787

Maantien 816 (Kempeleentie) liikennejärjestelyt välillä Eteläsuomentie – Ollilantie, Kempele

Tiehanke Suunnitteilla Pohjois-Pohjanmaa

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on laatinut yhteistyössä Kempeleen kunnan kanssa liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain mukaisen tiesuunnitelman ja rakentamissuunnitelman maantien 816 (Kempeleentie) liikennejärjestelyistä välillä Eteläsuomentie - Ollilantie.

Suunnittelualue sijoittuu Kempeleentielle (mt 816) välille Eteläsuomentie - Ollilantie. Suunnittelun tavoitteena on ajoneuvoliikenteen sujuvoittaminen, jalankulun ja pyöräilyn turvallisuuden parantaminen, esteetön liikkumisympäristö sekä taajamaympäristön parantaminen.

Tiesuunnitelman toimenpiteitä:
-    Ollilantien / Partiotien / Kempeleentien 4-haaraliittymä parannetaan kiertoliittymäksi
-    Kempeleentien ajoratojen erottelu korotetulla kivetyllä keskialueella. Tielle suunnitellaan uusi valaistus.
-    Ajoratojen ja pyöräteiden väliin suunnitellaan leveät nurmetetut viherkaistat
-    Kempeleentielle suunnitellaan uudet pysäkit ja ylityspaikka jalankulkijoille

Tiesuunnitelma on valmistunut joulukuussa 2021. Hankkeen rakennussuunnitelma on valmistunut huhtikuussa 2022. Rakennuskustannusarvio hankkeelle on noin 1,4 milj. € (alv 0 %).  Hankkeelle on varattu rahoitus vuodelle 2023 ns. MAL-hankkeena (valtion ja Kempeleen kunnan yhteisrahoitus).

Havainnekuva suunnittelualueesta.