Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

ELY-keskus

Tie- ja rakennussuunnitteluvastaava

Juha Typpö

  • 0295 038 028

Kempeleen kunta

Kunnallistekniikkapäällikkö

Paula Kettunen

  • 050 4636 502

Welado Oy

Valvoja

Lassi Parviainen

  • 040 5738 640

Maantien 816 (Kempeleentie) liikennejärjestelyt välillä Eteläsuomentie – Ollilantie, Kempele

Tiehanke Käynnissä Pohjois-Pohjanmaa

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on laatinut yhteistyössä Kempeleen kunnan kanssa liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain mukaisen tiesuunnitelman ja rakentamissuunnitelman maantien 816 (Kempeleentie) liikennejärjestelyistä välillä Eteläsuomentie - Ollilantie.

Suunnittelualue sijoittuu Kempeleentielle (mt 816) välille Eteläsuomentie - Ollilantie. Hankkeen tavoitteena on ajoneuvoliikenteen sujuvoittaminen, jalankulun ja pyöräilyn turvallisuuden parantaminen, esteetön liikkumisympäristö sekä taajamaympäristön parantaminen.

Tiesuunnitelman toimenpiteitä:

  • Ollilantien / Partiotien / Kempeleentien nelihaaraliittymä parannetaan kiertoliittymäksi.
  • Kempeleentien ajoratojen erottelu korotetulla kivetyllä keskialueella. Tielle suunnitellaan uusi valaistus.
  • Ajoratojen ja pyöräteiden väliin suunnitellaan leveät nurmetetut viherkaistat.
  • Kempeleentielle suunnitellaan uudet pysäkit ja ylityspaikka jalankulkijoille.

​​​​​​​Tiesuunnitelma on valmistunut joulukuussa 2021. Hankkeen rakennussuunnitelma on valmistunut huhtikuussa 2022. Rakennuskustannusarvio hankkeelle on noin 1,4 milj. € (alv 0 %).  Hankkeelle on varattu rahoitus vuodelle 2023 ns. MAL-hankkeena (valtion ja Kempeleen kunnan yhteisrahoitus).

Maantien parantaminen alkaa Kempeleen keskustan kohdalla huhtikuun lopussa 2023

Urakassa rakennetaan uusi kiertoliittymä nykyisen Ollilantien ja Partiotien nelihaaraliittymän kohdalle. Eteläsuomentien ja Ollilantien välisellä alueelle ajoradat erotetaan toisistaan korotetulla ja kivetyllä keskialueella. Urakassa uusitaan myös nykyiset linja-autopysäkit ja tievalaistus.

Hankkeen rahoittavat ELY-keskus ja Kempeleen kunta. Urakoitsijana toimii Destia Oy.

Työt alkavat huhtikuun lopussa 2023 ja urakka valmistuu syksyllä 2023. Työt voivat aiheuttaa autoilijoille ja kevyelle liikenteelle tilapäistä haittaa. Urakan aikana on käytössä tilapäisiä liikennejärjestelyitä ja kiertoteitä.

​​​​

Havainnekuva suunnittelualueesta.