Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

ELY-keskus

Tie- ja rakennussuunnitteluvastaava

Juha Typpö

  • 0295 038 028

Kempeleen kunta

Kunnallistekniikkapäällikkö

Paula Kettunen

  • 050 4636 502

Welado Oy

Valvoja

Lassi Parviainen

  • 040 5738 640

Maantien 816 (Kempeleentie) liikennejärjestelyt välillä Eteläsuomentie – Ollilantie, Kempele

Tiehanke Käynnissä Pohjois-Pohjanmaa

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on laatinut yhteistyössä Kempeleen kunnan kanssa liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain mukaisen tiesuunnitelman ja rakentamissuunnitelman maantien 816 (Kempeleentie) liikennejärjestelyistä välillä Eteläsuomentie - Ollilantie.

Suunnittelualue sijoittuu Kempeleentielle (mt 816) välille Eteläsuomentie - Ollilantie. Hankkeen tavoitteena on ajoneuvoliikenteen sujuvoittaminen, jalankulun ja pyöräilyn turvallisuuden parantaminen, esteetön liikkumisympäristö sekä taajamaympäristön parantaminen.

Tiesuunnitelman toimenpiteitä:

  • Ollilantien / Partiotien / Kempeleentien nelihaaraliittymä parannetaan kiertoliittymäksi.
  • Kempeleentien ajoratojen erottelu korotetulla kivetyllä keskialueella. Tielle suunnitellaan uusi valaistus.
  • Ajoratojen ja pyöräteiden väliin suunnitellaan leveät nurmetetut viherkaistat.
  • Kempeleentielle suunnitellaan uudet pysäkit ja ylityspaikka jalankulkijoille.

​​​​​​​Tiesuunnitelma valmistui joulukuussa 2021 ja rakennussuunnitelma huhtikuussa 2022. Hankkeen rakennuskustannusarvio hankkeelle oli noin 1,4 milj. € (alv 0 %).

Urakassa rakennettiinn uusi kiertoliittymä nykyisen Ollilantien ja Partiotien nelihaaraliittymän kohdalle. Eteläsuomentien ja Ollilantien välisellä alueelle ajoradat erotettiin toisistaan korotetulla ja kivetyllä keskialueella. Urakassa uusittiin myös linja-autopysäkit ja tievalaistus.

Hankkeen rahoittivat ELY-keskus ja Kempeleen kunta. Urakoitsijana toimi Destia Oy.

Hanke on valmistunut syksyllä 2023.

​​​ Havainnekuva suunnittelualueesta.