Hyppää sisältöön

Kantatien 82 parantaminen Kalliosalmen sillan kohdalla, tiesuunnitelma, Kemijärvi

Tiehanke Käynnissä Lappi

Tiesuunnitelma sisältää Kalliosalmen sillan uusimisen ja kantatien 82 linjauksen parantamisen sillan kohdalla.  

Hankkeen sijainti kartalla.

Hankkeen sisältö

Hankkeen suunnittelukohde sijaitsee kantatiellä 82 Rovaniemen ja Kemijärven rajan tuntumassa, Kalliosalmen vesistösillan kohdalla, 33 kilometriä Kemijärven keskustasta länteen Rovaniemen suuntaan. Hankkeen päätoimenpide on huonokuntoisen ja kantavuuspuutteisen Kalliosalmen sillan uusiminen.

Kantatien 82 linjausta muutetaan 0,6 kilometrin matkalla nykyisestä sillasta pohjoiseen, enimmillään noin 23 metriä, jotta uusi silta voidaan rakentaa nykyisen sillan yläjuoksun puolelle. Tien korkeusasema nousee noin 250 metrin matkalla ja on enimmillään siltapaikan kohdalla 1,5 metriä nykyisestä. Kantatie rakennetaan poikkileikkauksen 8/7 mukaisena. Kalliosalmen uuden sillan siltatyyppi on betoninen ulokepalkkisilta, jonka kokonaispituus on 48 metriä ja hyötyleveys 9,5 metriä. Tiesuunnitelmassa esitetään suunnitteluosuuden asutus ja virkistysalueiden käyttäjät suojattavaksi liikennemelulta melusuojauksilla.

Hankkeen tausta

Rovaniemi-Kelloselkä kantatie 82 kuuluu yleiseurooppalaiseen TERN-tieverkkoon ja on merkittävä tieyhteys teollisuuden raaka-aine- ja tuotekuljetuksille. Tie alkaa valtatiestä 4 Rovaniemen Vikajärvellä ja kulkee Kemijärven ja Sallan Kelloselän kautta Sallan rajanylityspaikalle.  Tien poikkileikkaus on 7/6 (ajoradan leveys 6 m) ja vuorokausiliikenteen määrä 1315 ajoneuvoa, josta raskaan liikenteen osuus on 11,2 %. Kantatie 82 on suunnitteluosuudella osa suurten erikoiskuljetusten (SEKV)  reittiä.  Osuudella ei ole jalankulun ja pyöräilyn väyliä eikä tievalaistusta.

Nykyinen vuonna 1964 rakennettu Kalliojoen ylittävä silta on tyypiltään yksiaukkoinen kotelopalkkisilta, jonka kansipituus on 23,1 metriä ja hyötyleveys 8,0 metriä. Sillassa on vaurioita ja kantavuuspuutteita niin, että mm. 92 tonnin HCT-yhdistelmille sillan ylittäminen ei ole sallittua.

Väyläviraston 15.12.2022 päivittämässä hankekortissa on määritetty kantatien 82 osuudelle Vikajärvi – Kemijärvi tavoitteita, jotka määrittävät huonokuntoisen sillan uusimisen ohella parannustoimenpiteitä myös tien poikkileikkaukselle sekä vaaka- ja pystygeometrialle.

Hankkeen tavoitteet

Kalliosalmen sillan uusiminen, kantatien 82 poikkileikkauksen leventäminen sekä tien suuntauksen korjaaminen parantavat liikenneturvallisuutta sekä raaka-ainekuljetusten toimivuutta. Suunnitteluosuudella myös tien rakenteellinen kunto paranee. Tiesuunnitelmassa esitetyt melusuojaukset parantavat asukkaiden elinoloja ja viihtyvyyttä sekä alueen mahdollisen virkistyskäytön mahdollisuuksia. Sillan hyötyleveyden kasvaminen sekä leveämpi kantatien poikkileikkaus kaiteiden kohdalla vähentävät vaaratilanteita kävelijöille ja pyöräilijöille sillan kohdalla ja tällä on turvallisuuden myötä selkeä vaikutus asukkaiden ja tienkäyttäjien viihtyvyyteen.

Aikataulu ja osallisuus

Hankkeesta laadittu tiesuunnitelma on saanut lainvoiman 10.11.2023.

Hankkeen rakentamissuunnitelma on valmistunut tammikuussa 2024. Hankkeen rakentaminen käynnistyy keväällä 2024