Kaivostoiminnan liikenteelliset tarpeet pohjoisessa

Liikenne- ja viestintäministeriö on antanut Liikennevirastolle tehtäväksi selvittää, mitkä ovat yritysten ja viranomaisten näkemykset Pohjois-Suomen kaivostoiminnan kuljetustarpeista ja toimivista kuljetusreiteistä.

Tehtävää varten Liikennevirasto on perustanut työryhmän, jonka tehtävänä on selvittää Suomen ja naapurimaiden kaivostoiminnan kuljetustarpeet ja sen edellyttämä liikennejärjestelmä lyhyellä (<20 vuotta) ja pitkällä (20–50 vuotta) aikajänteellä.

Työn aikana muodostetaan yhteinen kansallinen näkemys kaivostoiminnan tarvitsemista kuljetusreiteistä ja näiden vaikutuksista liikennejärjestelmälle. Työssä huomioidaan myös Suomen rajojen ulkopuolella tapahtuvien investointien ja liikenneratkaisujen vaikutus Suomen liikennejärjestelmälle ja kuljetusreiteille.

Työryhmän raporttiluonnos on lähetetty kommenttikierrokselle. Selvitystyö ja sen tulokset esiteltiin Helsingissä 27.2.2013 pidetyssä loppuseminaarissa. Loppuseminaarin jälkeen selvitys viimeisteltiin ja luovutettiin liikenneministerille.

Tästä pääset lukemaan loppuraportin.

 

Sivu päivitetty 26.11.2015