Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Projektipäällikkö, Projektien toteutus

Juhan Tyrväinen

Syrjäsalmen ratasilta

Ratahanke Suunnitteilla Pohjois-Karjala

Syrjäsalmen ratasilta sijaitsee Kiteellä rataosalla Parikkala – Joensuu ratakilometrillä 445+395. Nykyinen ratasilta on rakennettu vuonna 1967 rataosuuden valmistumisen yhteydessä. Silta ylittää Syrjäsalmen, joka yhdistää Hiekanpäänselkä ja Pajarinselkä -nimiset järvet. 

Ratasilta kesäisenä päivänä.

Syrjäsalmen ratasilta

Syrjäsalmen ratasilta sijaitsee Kiteellä rataosalla Parikkala–Joensuu ratakilometrillä 445+395. Silta ylittää Syrjäsalmen, joka yhdistää Hiekanpäänselkä ja Pajarinselkä -nimiset järvet.

Hankkeen tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on korvata nykyinen ratasilta. Uusi ratasilta rakennetaan nykyisen ratasillan viereen.

Aikataulu

Ratasuunnitelman käynnistämisestä on ilmoitettu 8.10.2019 Väylä-paikallislehdessä sekä kunnan sähköisellä ilmoitustauluilla. Radanpitäjällä on oikeus tehdä suunnittelualueeseen kuuluvalla kiinteistöllä suunnitteluun liittyviä mittauksia, maaperätutkimuksia ja muita valmistelevia toimenpiteitä (ratalaki 9 §).

Väylävirasto järjesti suunnitteluun liittyvän yleisötilaisuuden 18.9.2020.

Syrjäsalmen ratasilta, ratasuunnitelma, Kitee on ollut nähtävillä 1.9.2021-1.10.2021 välisen ajan.

Liikenne- ja viestintävirasto on 19.5.2022 päätöksellään TRAFICOM/173824/05.02.03.02/2022 hyväksynyt ratalain (110/2007) mukaisen ratasuunnitelman: Syrjäsalmen ratasilta, ratasuunnitelma, Kitee. 

Päätös ja sen perusteena olevat asiakirjat sekä valitusosoitus oli yleisesti nähtävillä sähköisenä Väyläviraston verkkosivuilla 15.6.2022 - 22.7.2022 välisen ajan osoitteessa vayla.fi/kuulutukset. Päätös on lainvoimainen.