Vaalimaan rajanylityspaikan kunnostustyöt

Hankkeessa kunnostetaan ja parannetaan Vaalimaan rajanylityspaikan infrastruktuuria, rakennuksia, tietojärjestelmiä ja läpivalaisulaitteistoa. Hanke kuuluu Kaakkois-Suomi – Venäjä CBC rajat ylittävän yhteistyön ohjelmaan. Hanke valmistuu 2021.

Hankkeen taustat

Suomen ja Venäjän välisen rajan vilkkain matkustajaliikenteen rajanylityspaikka on Vaalimaan rajavartioasema. Se sijaitsee Vaalimaan kylässä Virolahden kunnassa. 

Vaalimaa-Torfjanovka oli avautuessaan ensimmäinen maantieliikenteen rajanylityspaikka Suomen ja Neuvostoliiton välillä, se avattiin vuonna 1958.

Venäjän puoleinen raja-asema on nimeltään Torfjanovka (ven. МАПП Торфяновка, MAPP Torfjanovka, eli kansainvälinen ajoneuvojen tarkastuspiste Torfjanovka). Vaalimaan rajalla kirjattiin vuonna 2018 kaikkiaan 2 411 000 rajanylitystä. 

Hankkeen kustannukset ja rahoitus

Kaakkois-Suomi – Venäjä CBC 2014–2020 on rajat ylittävän yhteistyön ohjelma, jolla pyritään lisäämään alueen vetovoimaisuutta. Ohjelmaa rahoittavat Euroopan Unioni, Venäjän Federaatio ja Suomen Tasavalta. EU:n komissio on hyväksynyt rahoituksen kaikkiaan kuudelle hankkeelle, joilla parannetaan Suomen ja Venäjän välisten rajanylityspaikkojen sujuvuutta ja turvallisuutta.

Vaalimaan rajanylityspaikan kehittämistä koskeva ENI CBC (European Neighborhood Instrument, Cross Border Cooperation) tukirahoitussopimus EU:n ja Väyläviraston välillä allekirjoitettiin 1.5.2019.

Kehittämishankkeen budjetti on 5,60 M€, johon tukea saadaan 4,48 M€. Väylän osuus projektista 1,28 M€, johon saamme tukea 1,03 M€.

Hanke toteutetaan kolmen vuoden kuluessa rahoitussopimuksen allekirjoituksesta.

Hankkeen tavoitteet

Vaalimaan rajanylityspaikan kehittämishankkeessa tieliikenteen kaistajärjestelyjä kehitetään liikenteen sujuvuuden parantamiseksi. Tarkastushenkilökunnan työskentelyedellytyksiä parannetaan kehittämällä valvontajärjestelmiä. Rajanylitysaseman kapasiteetti kasvaa hiukan näiden järjestelyjen ansiosta, ja riittää pitkälle tulevaisuuteen.

Hankkeessa ovat mukana Väylä, Kaakkois-Suomen ELY-keskus, Rajavartiolaitos, Tulli, Senaatti-kiinteistöt ja Mintrans.

Hankkeen eteneminen

Tukirahoitussopimus EU:n ja Väylän välillä on allekirjoitettu 1.5.2019.

Kaakkois-Suomi – Venäjä CBC 2014–2020 on rajat ylittävä yhteistyöohjelma, jolla tuetaan Euroopan ulkorajoilla Euroopan Unionin, Venäjän Federaation ja Suomen rahoituksella.

reaktionapit
Sivu päivitetty 19.09.2019