Yhteystiedot

Suunnittelupäällikkö

Jussi Lindberg

  • etunimi.sukunimi@vayla.fi

Projektipäällikkö

Laura Aitolehti

  • etunimi.sukunimi@vayla.fi

Akaan raakapuuterminaali

Nykytila

Nykyinen raakapuunkuormauspaikka Toijalan ratapihalla ei ole riittävä ennustetuille kuormausmäärille eikä sen laajentaminen ole ympäröivän maankäytön puolesta mahdollista. Vuonna 2016 valmistuneessa esiselvityksessä uudelle raakapuuterminaalille osoitettiin paikka Akaa Pointin teollisuusalueelta noin 2 km etäisyydellä Toijalan ratapihasta. Syksyllä 2017 käynnistetyssä ratasuunnitelmassa määritellään raakapuuterminaalin tarkka sijainti, toteutettavuus, aluevaraukset ja kaavamuutostarpeet sekä arvioidaan ympäristöön ja ihmisiin kohdistuvat vaikutukset.

Hanke ja tavoitteet

Tavoitteena on rakentaa yhden pistoraiteen kuormauspaikka varastoalueineen noin 250 000 tonnin vuotuisen kuljetusmäärän tarpeisiin. Terminaaliin suunnitellaan varaus toiselle pistoraiteelle sekä varastoalueiden laajentamiselle siten, että sen kapasiteettia voidaan kasvattaa 400 000 tonnin vuotuiselle kuljetusmäärille.

Aikataulu

Ratasuunnitelma asetetaan nähtäville kevään 2018 aikana. Ratasuunnitelma voidaan hyväksyä kun tarvittavat kaavamuutokset ovat saaneet lainvoiman. Ratasuunnitelma  on hyväksyttävä neljän vuoden kuluessa sen laatimisen aloittamisesta (Ratalaki 26§).

Kustannukset

Hanke voidaan toteuttaa kahdessa vaiheessa. Ensimmäinen vaihe sisältää yhden kuormausraiteen rakentamisen varastoalueineen. Toisessa vaiheessa rakennetaan toinen kuormausraide ja varastokenttää laajennetaan. Koko hankkeen kustannusarvio on 8,3 M€, josta ensimmäisen vaiheen osuus on 5,1 M€ (alv 0%) MAKU 130, 2010=100

Lausuntopyyntöaineisto

Lausuntopyyntöaineisto on ladattavissa osoitteesta
https://aineistot.liikennevirasto.fi/hankkeet/rata/akaan_raakapuuterminaali/

Sivu päivitetty 23.05.2018