Suunnitelmaluonnokset Hyrkin ohituskaistaosuus

Kärppälän ohituskaistaosuus

Yhteystiedot

Pirkanmaan ELY-keskus

Projektipäällikkö

Heikki Koski

  • 0295 036 251

Ramboll Finland Oy

Projektipäällikkö

Markku Uusitalo

  • 040 511 2291
  • markku.j.uusitalo(at)ramboll.fi

Valtatie 12 riista-aidat Sastamalaan ja Nokialle

Valtatie 12 ohituskaistaosuuksien parantaminen Sastamalan ja Nokian välillä on käynnistynyt. Hyrkin, Kärppälän ja Sarkolan kohdille rakennetaan riista-aidat. Samassa yhteydessä valtatiellä tehdään myös yksityistiejärjestelyitä. 

Tiekuva siltä tieosuudelta Sastamalan ja Nokian väliltä, jolle hanke valmistui.

Nokian ja Sastamalan välille suuniteltujen valtatie 12 riista-aitojen rakentaminen on käynnistynyt. Sastamalassa Hyrkin ja Kärppälän ohituskaistaosuudet varustetaan uusilla riista-aidoilla, Nokian puolella Sarkolassa uudet riista-aidat rakennetaan kahteen eri kohtaan.

Kartta uusien riista-aitojen sijainnista.

Tavoitteena on parantaa valtatie 12 liikenneturvallisuutta lukuisten hirvi- ja peuraonnettomuuksien varalta.

Valtatien ohituskaistojen kohdille ei kuitenkaan tässä vaiheessa toteuteta aiemmin tiesuunnitelmassa esitettyjä keskikaiteita, eritasoliittymiä, risteyssiltoja eikä niihin liittyviä uusia tieyhteyksiä. Valtatien parantamishanke sisältää myös yksityistiejärjestelyitä.

 

Toimenpiteiden laajuus kohteittain on seuraava:

  • Hyrkissä rakennettavan riista-aidan pituus on yhteensä 5 kilometriä. Rakennettavien yksityisteiden pituus on yhteensä noin 2,7 kilometriä.
  • Kärppälässä rakennettavan riista-aidan pituus on yhteensä 7,2 kilometriä. Rakennettavien yksityisteiden pituus on yhteensä noin 4,4 kilometriä.
  • Sarkolassa rakennettavan riista-aidan pituus on yhteensä 9,7 kilometriä. Rakennettavien yksityisteiden pituus on yhteensä noin 3,7 kilometriä.

Hankkeen kokonaiskustannusarvio on noin 1,8 miljoonaa euroa. Rakennussuunnitelma valmistui maaliskuussa 2019. Puuston poisto on tehtiin talven 2018–2019 aikana. Yksityistiejärjestelyt ja riista-aitojen rakentaminen alkoivat kesäkuussa 2019. Hanke valmistuu loppusyksyllä 2019.