Imatra-Imatrankoski-Raja

 Liikennevirasto on laatinut yleissuunnitelman rataosuudelle Imatra-Imatrankoski-Raja. Yleissuunnitelma valmistui vuonna 2014. Yleissuunnitelma perustuu vuosina 2007–2008 laadittuun alustavaan Luumäki-Imatra yleissuunnitelmaan ja ympäristövaikutusten arviointiin (YVA) sekä vuonna 2013 valmistuneeseen tarveselvitykseen.   Hanke sisältää Imatrankosken radan sekä Imatran kolmioraiteen suunnittelun lisäksi Pelkolan liikennepaikan kehittämisen ja ratalinjan sähköistämisen sekä turvalaite järjestelyt.

Yleissuunnitelma hyväksytään vireillä olevan yleiskaavan hyväksymisen ja voimaantulemisen jälkeen.

.

Sivu päivitetty 12.01.2018