Ratasuunnitelma, Kiukainen–Kauttua–Säkylä-rataosan lakkauttaminen, Eura, Säkylä

Ratahanke Suunnitteilla Satakunta

Väyläviraston (ent.Liikennevirasto) tavoitteena on lakkauttaa rataosa Kiukainen–Kauttua–Säkylä, purkaa raiteet ja siihen liittyvä kalusto. Hankealue käsittää nykyisen rautatiealueen Kiukaisten liikennepaikalta Säkylään Sucros Oy:n tehtaalle sekä Kauttuan liikennepaikan alueen näiden väliltä. Vapautuva rautatiealue ennallistetaan ja liitetään lähikiinteistöihin. Rautatiealue siirtyy kunnan omistukseen asemakaava-alueella ja alueella, jolle kunta on päättänyt laatia asemakaavan (Ratalaki 80 §).

Yleisötilaisuus järjestettiin:

Aika 1.3.2017 klo 17.00 - 18.00

Paikka Euran kunnan valtuustosali, Sorkkistentie 10, Eura

Tilaisuudessa kerrottiin rautatiealueella tehtävistä toimenpiteistä sekä kuntien mahdollisista suunnitelmista asemakaavoitetuilla alueilla.

 

Lisätietoja suunnitelmasta antaa: Väyläviraston projektipäällikkö Kaisa Kauhanen, puh. 0405447879