Turun ratapihat - ratasuunnitelma

Turun ratapihoista laaditaan ratalain mukainen ratasuunnitelma. Turun ratapihaa kehitetään tulevaisuuden tarpeita varten ja sen tueksi on tehty raiteistoselvitys. Ratapihalla on suunniteltu parannettavan laitureita ja raiteistoa, ja samalla suunnitellaan vaarallisten aineiden raiteisto uudestaan. Ratapihojen kehittämisellä varaudutaan myös Helsingin ja Turun välisen nopean junayhteyden mukanaan tuomiin maankäytön muutoksiin. Ratasuunnittelu alkaa syksyllä 2018.

Maanomistajilla ja hankkeen vaikutuspiirissä asuvilla ihmisillä sekä eri sidosryhmillä on oikeus ja mahdollisuus ottaa kantaa suunnitelmiin suunnittelun eri vaiheissa. Suunnitteluvaiheen aikana pidetään yleisötilaisuuksia, joissa tarjoutuu palautteenantomahdollisuus suunnitelmista. Suunnitelmien hyväksyntävaiheessa on vielä mahdollisuus antaa muistutus nähtävillä olevasta aineistosta.
reaktionapit
Sivu päivitetty 27.06.2018