Helsinki–Turku nopean junayhteyden hankekokonaisuuden YVA ja ratatekninen suunnittelu välillä Salo–Kupittaa

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä arvioidaan ja kuvataan Helsinki–Turku nopea junayhteys -hankekokonaisuuden merkittävimmät ympäristövaikutukset. Lisäksi osalliset voivat antaa palautetta suunnitelmista ja arvioinnista menettelyn edetessä. Vaikutustenarvioinnin on määrä valmistua kesällä 2020. Nopea junayhteys koostuu seuraavista osakokonaisuuksista; Espoo–Salo-oikorata, Salo–Turku-rataväli, Turun henkilöratapiha sekä nykyisen rantaradan toimenpiteet. Tarkempaa suunnittelua tehdään yhteysväleittäin, mutta ympäristövaikutusten arviointimenettely toteutetaan EU-direktiivin mukaisesti koko Helsinki–Turku nopea junayhteys -hankekokonaisuudesta.

Ympäristövaikutusten arviointimenettely

Ympäristövaikutusten arviointimenettelylain mukainen arviointi eli YVA-menettely tehdään hankkeista, joilla on todennäköisesti merkittäviä ympäristövaikutuksia. Menettelyssä on kaksi vaihetta: arviointiohjelma ja -selostusvaihe. Ohjelmassa kuvataan ympäristön nykytila, ehdotus arvioitavista ympäristövaikutuksista ja menetelmät niiden arvioimiseksi. Selostuksessa kuvataan merkittävimmät ympäristövaikutukset ja niiden lieventämistoimenpiteet, seuranta ja vaihtoehtojen vertailu. Arviointimenettelyn yhteysviranomainen on Uudenmaan ELY-keskus, joka toimii hankkeessa yhdessä Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kanssa.

YVA-ohjelma on nähtävillä yhteysviranomaisen eli Uudenmaan ELYn nettisivuilla 25.11.2019-20.1.2020: https://www.ymparisto.fi/helsinkiturkujunayhteysYVA

Suorat linkit Väyläviraston julkaisuun:
Helsinki–Turku nopean junayhteyden hankekokonaisuuden YVA (fi)
Helsinki–Turku nopean junayhteyden hankekokonaisuuden YVA (sv)

Nopean junayhteyden ratateknisiä suunnitelmia esitellään helmikuussa

Ympäristövaikutusten arvioimiseksi Salon ja Kupittaan väliltä tehdään ratatekniset suunnitelmat, jotka esitellään helmikuussa Salossa, Kaarinassa ja Turussa.

  • Salo: keskiviikko 5.2.2020 klo 17.30–19.30, Hermannin koulun ruokala, Ylhäistentie 2 
  • Kaarina: tiistai 11.2.2020 klo 17.00–19.00, Kaarina-talon aula, Lautakunnankatu 1
  • Turku: torstai 13.2.2020 klo 18–20, Valtion Virastotalolla Aitiopaikka-Sali, Itsenäisyydenaukio 2
    (Esittelytilaisuus on ratapihan ja Turku–Kupittaa kaksoisraiteen ratasuunnitelman yleisötilaisuuden yhteydessä.)

Esittelytilaisuuksiin voi saapua joustavasti mainitulla aikavälillä. Tilaisuuksissa voi keskustella suunnittelijoiden kanssa ja antaa palautetta suunnitelmista ja niiden vaikutuksista. Lisäksi tilaisuuksissa kerätään osallistujilta nykytilatietoja arviointia varten.

Arvioitavat vaihtoehdot

YVA-menettelyssä arvioidaan raideliikenteen kaksi eri hankevaihtoehtoa:

  • VE A: kaksiraiteinen oikorata Espoosta Saloon ja kaksoisraide nykyisen radan läheisyydessä Salosta Turkuun
  • VE B: kaksiraiteinen oikorata Espoosta Saloon ja kaksoisraide nykyisen radan läheisyydessä Salosta Turkuun Piikkiön oikaisun kautta

Vaihtoehto VE 0+, nykyinen rata kehittämistoimenpitein on arvioinnissa vertailuvaihtoehtona uudelle ratayhteydelle.

Lisäksi Salon ja Kupittaan välille tehdään ratatekniset suunnitelmat kaksoisraiteesta ja radan oikaisusta Piikkiössä, jotta vaikutukset voidaan arvioida.

Vuorovaikutus

YVA ja ratatekninen suunnittelu toteutetaan yhteistyössä radan varrella sijaitsevien kuntien, maakuntaliittojen ja muiden sidosryhmien kanssa. Maanomistajilla ja hankkeen vaikutusalueella asuvilla ja muilla sidosryhmillä on mahdollisuus ottaa kantaa suunnitelmiin hankkeen edetessä. Yhteysviranomainen laittaa YVA-ohjelman ja -selostuksen nähtäville ja pyytää niistä mielipiteitä.

Nähtävillä olojen aikana järjestetään yleisötilaisuuksia. Ensimmäiset yleisötilaisuudet järjestettiin YVA-ohjelmavaiheessa joulukuussa 2019 ja seuraavat arvioinnin valmistuttua YVA-selostusvaiheessa kesäkuussa 2020 kunnittain. Yhteysviranomainen kuuluttaa tilaisuuksista, minkä lisäksi Väylävirasto ja hankealueen kunnat tiedottavat niistä verkkosivuillaan.

Yleisötilaisuudet joulukuussa 2019

YVA-ohjelmavaiheen yleisötilaisuudet järjestettiin neljällä paikkakunnalla joulukuun 2019 alussa.

Kaarinan yleisötilaisuus

Aika: 3.12.2019 klo 18–20

Salon yleisötilaisuus

Aika: 4.12.2019 klo 18–20

Lohjan yleisötilaisuus

Aika: 10.12.2019 klo 18–20

Espoon yleisötilaisuus

Aika: 11.12.2019 klo 18–20

Tilaisuuksissa kerrottiin hankkeen tavoitteista ja YVA-ohjelman sisällöstä. Tutustu tarkemmin yleisötilaisuuksien esitysmateriaaliin tästä.

reaktionapit
Sivu päivitetty 31.01.2020