Hyppää sisältöön

Aikaisemmat suunnitelmat

Aikaisemmat suunnitelmat ja maakuntakaavoitus

Väylävirasto on laatinut vuonna 2010 alustavan yleissuunnitelman Espoo–Salo-oikoradan linjausvaihtoehdoista. Alustavan yleissuunnitelman lisäksi laadittiin lakisääteinen ympäristövaikutusten arviointi (YVA-menettely). Suunnittelutyö on tuottanut aineistoa maakuntaliittojen ja kuntien maankäytön suunnittelua varten. Myös radan toteutettavuus ja alustava kustannusarvio on varmistettu jatkosuunnittelua ajatellen. Hanketta on tehty vuorovaikutuksessa maakuntaliittojen, alueen kuntien sekä muiden sidosryhmien kanssa.

Alustavan yleissuunnitelman ja ympäristövaikutusten arvioinnin jälkeen Varsinais-Suomen ja Uudenmaan liittojen alueella on hyväksytty uusi vaihemaakuntakaava, missä on osoitettu oikoradan sijainti yleispiirteisesti.

Lisätietoja Espoo–Salo-oikorataan liittyvästä maakuntakaavoituksesta:

Varsinais-Suomen liitto
Uudenmaan liitto

Tarkastelussa oli useita kohteita ja vaihtoehtoja

Espoossa hanke rajautuu Espoon aseman länsipuolella tapahtuvaan erkanemiseen rantaradasta ja Salossa Salon aseman eteläpuolella nykyiseen rantarataan. Välillä Espoo–Lohja tarkasteltiin yhtä maastokäytävävaihtoehtoa, joka oli esitetty voimassa olleessa maakuntakaavassa. Lohjan kaupungin alueella tarkasteltiin kahta pää-maastokäytävävaihtoehtoa, sekä kolmea alavaihtoehtoa. Lisäksi tarkasteltiin niiden yhteyksiä Hanko–Hyvinkää-radalle.

Välillä Lohja–Salo tarkasteltiin kahta toisistaan poikkeavaa pää-maastokäytävävaihtoehtoa. Eteläinen vaihtoehto noudatteli vuonna 1979 suunnitellun ELSA-radan linjausta, ja toinen tarkasteltava vaihtoehto linjattiin E18-moottoritien pohjoispuolelle. Näiden välille tarkasteltiin lisäksi alavaihtoehtoja. Saloon tultaessa ”moottoritievaihtoehto” yhtyy vanhaan ELSA-linjaukseen.

Maakuntakaavoissa oleva ja jatkosuunnitteluun valittu linjaus on esitetty suunnitelmakartoissa ja pituusleikkauksissa. Kaikki YVA:ssa tutkitut linjausten päävaihtoehdot on esitetty yleiskartassa.

Kaksiraiteisena sekaliikenneratana oikoradan rakentamiskustannukset ovat alustavan yleissuunnitelman perusteella 1,4–1,5 miljardia euroa.