Uusimmat julkaisut

Autojen nopeudet maanteillä vuonna 2015
Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä 32/2016

Liikenneonnettomuudet maanteillä vuonna 2014
Liikenneviraston tilastoja 3/2016

Esiselvitys liikenteen uusien palveluiden ympäristövaikutuksista ja niiden arvioinnista
Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä 28/2016

Radan merkkien ja merkintöjen selitykset
Liikenneviraston ohjeita 19/2016

Siltojen monitorointiohje
Liikenneviraston ohjeita18/2016

Pyöräily palveluistuvassa liikennejärjestelmässä
Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä 29/2016

Inframallien laadunvarmistus pilvipalveluna - Pilotin loppuraportti
Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä 3/2016

Sulfaattimaiden tunnistaminen, riskienhallinta ja käsittely väylähankkeissa
Opinnäytetyö 7/2016

Road Transport Automation - Road Map and Action Plan 2016-2020
Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä 19eng/2016

Sähkörataohjeet
Liikenneviraston ohjeita 7/2016

Kotimaan vesiliikennetilasto 2015
Liikenneviraston tilastoja 1/2016

Innovatiivisen infrastruktuurihankinnan kehittäminen
Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä 24/2016

Asfalttipäällysteiden tasaisuustunnuslukuselvitys - Uudet päällysteet
Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä 13/2016

Liikkuvan kaluston ja raiteen välinen vuorovaikutus ja sen dynaaminen mallinnus
Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä 14/2016

Kävelykeskustan laajentaminen väliaikaisin järjestelyin Jyväskylässä
Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä 23/2016

Ratatekniset ohjeet (RATO) osa 17 Radan merkit ja merkinnät
Liikenneviraston ohjeita 8/2016

 

 

 

 

 

 

 

reaktionapit
Sivu päivitetty 20.05.2016