Liikenneviraston ohjeita v. 2015

1/2015    Tie- ja rautatieliikenteen hankearvioinnin yksikköarvot 2013
2/2015    Liikenne tietyömaalla - Yleiset käytännöt ja turvallisuusvaatimukset
3/2015    Liikenne tietyömaalla - Kunnossapitotyöt
4/2015     -
5/2015    Tiemerkintöjen teettäminen
6/2015    Radanpidon turvallisuusohjeet (TURO)
7/2015    -
8/2015    -
9/2015    Siltojen vedeneristysten SILKO-tuotevaatimukset
10/2015   Geotekniset tutkimukset ja mittaukset - Suunnnitteluvaiheen ohjaus

11/2015   -
12/2015   Rataverkon nopeusmuutosten hallinta
13/2015   Junien kulunvalvontajärjestelmän kaltevuusmäärittelyn rata- ja opastintiedot rekistereissä
14/2015   Tietunnelin rakennetekniset ohjeet
15/2015   20 m:n apusilta AS 20-1...4 ja 5...8 - asennusohje
16/2015   Maantie- ja rautatiealueiden valaistuksen suunnittelu - 13.5.2015 / Extract
17/2015   Tietunnelien vakavien vaaratilanteiden ja onnettomuuksien raportointi
18/2015   Linjamerkkien hoito-ohje
19/2015   -
20/2015   Suomen kansalliset ERTMS/ETCS-parametrit - Yleisohjeistus

21/2015   Tien meluesteiden suunnittelu
22/2015   Sähkö- ja telejohdot ja maantiet
23/2015   Liikennöinti valtion rataverkolla
24/2015   Varasiltakaluston hoito- ja varastointiohje / Liitteet
25/2015   Tiemerkintöjen suunnittelu
26/2015   Sillan vedeneristyksen laadunmittaus
27/2015   Tietunnelien teknisten järjestelmien tarkastaminen
28/2015   Riskienhallinta väylänpidossa - Yleisohje
29/2015   Maaväylien päällerakentaminen - Suunnitteluprosessin hallinta
30/2015   Esijännitettyjen maa- ja kallioankkureiden koestus - Tilapäinen ohje

31/2015   Joukkoliikenteen palvelutason määrittely
32/2015   Tietunnelin turvallisuusasiakirjojen laadinta
33/2015   Väylänhoidon palvelukuvaus
34/2015   -
35/2015   Kelluvien turvalaitteiden asennus- ja mittausohje
36/2015   Siltojen kantavuuslaskentaohje
37/2015   Tiemerkintöjen kuntoluokitus
38/2015   Tiemerkintöjen laatuvaatimukset
39/2015   Perusverkon eritasoliittymät
 

 

 

reaktionapit
Sivu päivitetty 09.06.2016