Liikenneviraston ohjeita v. 2017

1/2017      Maanteiden talvihoito - Menetelmätieto
2/2017      Sillan vedeneristystyömaan laadunmittaus 2017
3/2017      Tapahtumat ja maantiet
3swe/2017 Evenemang och landsvägar
4/2017      CNOSSOS-EU-laskentamalli
5/2017      Uusien päällysteiden laadunosoitusmittaukset
6/2017      Liikenne tietyömaalla - Päällystys- ja tiemerkintätyöt: Liikennejärjestelyt ja työturvallisuus päällystys- ja tiemerkintätöissä
7/2017      Ajantasaisen tie- ja katuverkon keskilinja-aineiston ylläpito Suomessa - SURAVAGE-prosessi
8/2017      Rautatieasemien staattiset opasteet - Suunnitteluohje
9/2017      Rautatieasemien staattiset opasteet - Vaatimusmäärittely
10/2017    Yleisten kulkuväylien ylläpito - Ohje väylänpitäjille
10swe/2017 Underhåll av allmänna farleder - Anvisning för farledshållare

11k/2017   Tien kulkuaukkojen käytön rajoittamisen periaatteet
12/2017     Tie- ja ratahankkeiden inframalliohje
13/2017     Eurokoodin soveltamisohje - Geotekninen suunnittelu - NCCI 7: Siltojen ja pohjarakenteiden suunnitteluohjeet (21.4.2017)
14/2017     Junaliikenteen ja vaihtotyön turvallisuussäännöt (Jt)
15/2017     Radanpidon turvallisuusohjeet (TURO)
16/2017
17/2017     Poijujen ja viittojen asennuksen tuotevaatimukset
18/2017     Tie- ja ratahankkeiden maastotiedot - Mittausohje
19/2017     Maastotietojen hankinta - Toimintaohjeet
20/2017     Kierrätysvaihteiden tekniset toimitusehdot

21/2017
22/2017     Teräsbetoninen laattakehäsilta (Blk II) - Suunnitteluohje
23/2017     Vaihteen mittaus - Työohje
24/2017     Eurokoodin soveltamisohje: Siltojen kuormat ja suunnitteluperusteet - NCCI 1
25/2017     Täydentäviä ohjeita siltojen suunintteluun
26/2017     Kohdekohtainen viherhoito tieympäristössä
27/2017     Radan matalan meluesteen tuotevaatimukset
28/2017     Liikenne tietyömaalla - Tienrakennustyömaat
29/2017     Pysäkkitiedon hallinta Suomessa - Pysäkkitietojen ylläpito ja vastuut
30/2017     -

31/2017      Eurokoodin soveltamisohje - Betonirakenteiden suunnittelu - NCCI 2
32/2017      Teräsbetoninen ulokelaattasilta (Bul) - Suunnitteluohje
33/2017      Teräsbetoninen elementtirakenteinen laattasilta (BLE II) - Siltojen suunnitteluohjeet
34/2017      Tietunnelin rakennetekniset ohjeet
35/2017      Hidasteiden suunnittelu
36/2017      Puusillan laajennetun yleistarkastuksen ohje - Pienet pyöröpuiset sillat
37/2017      Rajanylityspaikat - Toimijoiden väliset vastuut ja yhteistyö
38/2017      Veneväylien suunnitteluohjeet
39/2017      Riskienhallinta väylänpidossa
40/2017      Ohje riskienhallinnan menetelmistä

41/2017      Merimerkkien korjausohje - Betoni-, kivi- ja rapatut rakenteet
42/2017      Ohjeet vesistön ylittävien siltojen aukkomitoista
43/2017      Ratatekniset ohjeet (RATO) osa 16 Väylät ja laiturit
44/2017      Vaarallisten aineiden kuljetukset tietunneleissa - Riskitarkastelut ja VAK-kelpoisuus
45/2017      Rautatiesiltojen vuositarkastusohje

reaktionapit
Sivu päivitetty 26.02.2018