Liikenneviraston ohjeita v. 2018

1/2018    Avattavat sillat - Suunnitteluohje  
2/2018    Sulku- ja varoituslaitteet - Laatuvaatimukset ja käyttö
3/2018    Sähkö- ja telejohdot ja maantiet, 23.10.2018
4/2018    Liikenne työmaalla - Lyhytaikaiset ja luvanvaraiset työt / Liikenteenohjaussuunnitelma
5/2018    Uusien päällysteiden laadunosoitusmittaukset
6/2018    Vesihuoltoverkostot ja maantiet, 23.10.2018
7/2018    Radanpidon turvallisuusohjeet (TURO)
8/2018
9/2018    Tietunnelin turvallsuusasiakirjojen laadinta
10/2018  Junaliikenteen ja vaihtotyön turvallisuussäännöt (Jt)

11/2018  Ratatyökoneet
12/2018
13/2018  Ratatekniset ohjeet (RATO) osa 3 Radan rakenne
14/2018  Penkereiden stabiliteetin laskentaohje
15/2018  Suositukset ilmajohtojen alikulkukorkeuksista vesialueilla
16/2018  Suihkuinjektointiohje
17/2018  Syvästabiloinnin suunnittelu
18/2018  Liikenneviraston toimintaperiaatteet asemanseuduilla
19/2018  Ratatekniset ohjeet (RATO) osa 18 Rautatietunnelit
20/2018  Tietunnelien liikenteenhallinnan toimintaperiaatteen laadinta
21/2018  Tukemistyön suunnittelu ja toteuttaminen
22/2018  Tilapäisratkaisut vaihteessa - Työohje
23/2018  Ratatekniset ohjeet (RATO) osa 5 Sähköistetty rata
24/2018  Ankkurointialueiden suunnittelu, perustaminen ja merkitseminen 
25/2018
26/2018  Valtion rataverkon haltijan osaamis- ja pätevyysvaatimukset
27/2018  Tievalaistusverkon kartoitus ja digitointi 3.7.2018
28/2018  Taitorakenteiden erikoistarkastusten laatuvaatimukset - Sillat
29/2018   Laivaväylien suunnitteluohjeet
30/2018  Junien kulunvalvonnan häiriötilannehallinta JKV- ja ERTMS/ETCS-järjestelmien yhteiskäytössä - Ohjeistus sidosryhmille

31/2018  Ratatekniset ohjeet (RATO) osa 1 Yleiset perusteet / Liite 1:  Ratatekniset ohjeet: Termit ja määritelmät
32/2018  Ajantasaisen tie- ja katuverkon keskilinja-aineiston ylläpito Suomessa - SURAVAGE-prosessi
33/2018  Maanteiden talvihoito - Laatuvaatimukset
34/2018  Kelirikkoteiden liikenteen rajoittaminen
35/2018  Junaliikenteen ja vaihtotyön turvallisuussäännöt (Jt)
36/2018  Taitorakenteiden tiedon käsittely - Tiedon syöttäminen taitorakennerekisteriin ja dokumenttien toimittaminen arkistoon
37/2018  Merenkulun turvalaitteiden kunnon silmämääräinen arviointi - Vuositarkastusohje
38/2018  Tierakenteen suunnittelu
39/2018  Valtion rataverkon osaamis- ja pätevyysvaatimukset
40/2018  ERTMS/ETCS-järjestelmän suomalainen toiminnallinen vaatimuseritelmä (ETCS FI-FRS)
40eng/2018 Functional Requirement Specification for the ERTMS/ETCS System in Finland (ETCS FI-FRS)

 

 

 

reaktionapit
Sivu päivitetty 20.12.2018