Muut julkaisut vuonna 2015-2018

Akselinlaskennan turvallisuuskriittiset toiminnot - Tutkimusselostus ja tarkistuslista

Arctic Ocean Railway Report

Elinkeinoelämän kuljetukset tieverkolla - volyymi- ja arvoanalyysi

Esiselvitys lähiliikenteen uusista seisakkeista Kerava-Riihimäki- ja Kerava-Lahti-väleillä

EU-meluselvitykset:
- Liikenneviraston maanteiden ja rautateiden meluselvitys 2017
- Liikenneviraston maanteiden EU-meluselvitys 2017
- Trafikverkets EU-bullerutredning för landsvägar 2017
- Liikenneviraston rautateiden EU-meluselvitys 2017
- Trafikverkets EU-bullerutredning för järnvägar 2017

Henkilöstökertomus 2016

Henkilöstökertomus 2015

Henkilöstökertomus 2014

Hydrofobisten koekohteiden seurannat vuoteen 2015

Ikuinen myötätuuli - Sähköpolkupyörien tulevaisuus Suomessa (esite)

Imatra-Joensuu-rataosuuden nopeuttaminen - Tarveselvitys

Imatran liikennepaikan toiminnallisuustarkastelu

ITS Terminology - Terms & Definitions

Julkisen liikenteen suoritetilaston ja linja-autoliikenteen tilinpäätöskyselyiden uudistaminen

Junaliikenteen kaluston huolto- ja seisontaraidetarpeet sekä radan kunnossapidon aluetarpeet

Jyväskylän ratapihaselvityksen päivitys

Jäämeren rataselvitys

Kestävämpää liikennettä ja väylänpitoa - Katse kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä

Kokkolan ja Ykspihlajan ratapihojen tarveselvitys

Kysely suomalaisten suhtautumisesta kestävän liikkumisen muotoihin ja työmatkaliikkumiseen

Lielahti-Kokemäki-allianssihanke - Arvoa rahalle raportti

Liikenneturvallisuuden ja maankäytön suunnittelu - Esiselvitys tutkimus- ja kehittämistarpeista

Liikenneviraston matkustajainformaatiokysely 2018

Liikenneviraston matkustajainformaatiokysely 2015

Liikenneviraston meluntorjunnan toimintasuunnitelma 2018-2023

Liikenneviraston tienkäyttäjätyytyväisyystutkimus - Valtakunnallinen raportti - Kesä 2018

Liikenneviraston tienkäyttäjätyytyväisyystutkimus - Valtakunnallinen raportti - Talvi 2018

Liikenneviraston tienkäyttäjätyytyväisyystutkimus - Valtakunnallinen raportti - Talvi 2017

Liikenneviraston tienkäyttäjätyytyväisyystutkimus - Valtakunnallinen raportti - Kesä 2016

Liikenneviraston tienkäyttäjätyytyväisyystutkimus - Valtakunnallinen raportti - Talvi 2016

Liikenneviraston tienkäyttäjätyytyväisyystutkimus - Valtakunnallinen raportti - Talvi 2015

Lisäraiteen aluevarausselvitys välillä Keljonlahti-Jyväskylä-Vaajakoski

Lisäraiteiden aluevarausselvitys välillä Tampere-Lielahti-Nokia/Ylöjärvi

Luotsilaiva Saimaa - Aluksen vaiheita vuosina 1893-2018

MaaS tiivistelmä, diplomityö ja kalvosarja
Mobility-as-a-Service: Exploring Consumer Preferences for MaaS - Subscription Packages Using a Stated Choise Experiment (tiivistelmä)
Mobility-as-a-Service (diplomityö, englanninkielinen)
MaaS-palveluiden houkuttelevuus: Kyselytutkimuksen tulokset HSL:n toimialueella (kalvosarja)

Maankäyttö hankearvioinnissa - Esiselvitys kehittämistarpeista

Museosiltojen hoito- ja ylläpitosuunnitelma: Halikkon museosilta / Lapijoen museosilta / Saarenputaan museosilta

Oulu-Kontiomäki-rataosan liikennepaikkojen esiselvitys välille Utajärvi-Kivesjärvi - Suunnitelmaselostus

Oulun raiteiston tarveselvitys

Pasila-Riihimäki välityskyvyn nostaminen, vaihe 2 - Yleissuunnitelma

PSA-liikenteen suojan poistaminen joukkoliikennelaista - Arviointi liikennejärjestelmän kannalta

Rantatunneli - Arvoa rahalle -raportti
Rantatunneli - Value for money report

Rataosuuden Kouvola-Kuopio nopeudennosto - Esiselvitys

Ratayhteyden Tampere-Jyväskylä liikenteellinen tarveselvitys

Rautateiden tulevaisuuden henkilöliikenneselvitys - Päivitys 2014

Riihimäen liikennepaikan käyttöselvitys

Safety assessment of the international sea area of the Gulf of Finland

SEGMENT - kävelyn ja pyöräilyn kohderyhmätietoisen viestinnän työkalu

Seinäjoen ratapihan raiteiston käyttöselvitys

Selvitys Jyväskylän ratapihatoiminnoista

Sidosryhmätyö kestävän kaupunkiliikenteen SUMP-ohjelman laadinnassa - Havaintoja Hyvinkäältä ja maailmalta

Solmupaikkojen kehittäminen osana liikennejärjestelmätyötä ja asemanseutujen suunnittelua - Koontiraportti kehittämishankkeesta (esite)

Tampereen tuloratapihan jatkaminen - Parantamissuunnitelma

Tervasalmen museosillan kunnossapitosuunnitelma

Tie- ja rautatieliikenteen hankearvioinnin yksikköarvojen määrittäminen vuodelle 2013

Tiereunan sijaintitarkkuus tieosoitejärjestelmässä

Trafikverkets handlingsplan för bullerbekämpning 2018-2023

Vartioimattoman tasoristeyksen langattoman huomiolaitteen turvallisuusvaikutus

Vertailu Euroopan rautateiden monitoimijaympäristöistä

Väylä vastuullisuuteen - Yhteiskuntavastuuraportti 2015
Vägen till hållbarhet - Hållbarhetsredovisning 2015

Väylätoimituksen tuotteet - Maantie- ja ratatoimitus

Äänekosken biotuotetehtaan liikenneyhteydet -ratahanke: Arvoa rahalle -raportti - Kehitysvaihe

Äänekosken biotuotetehtaan liikenneyhteydet -ratahanke: Arvoa rahalle -raportti - Toteutusmuodon valinta ja hankinta

Äänekosken biotuotetehtaan liikenneyhteydet -ratahanke: Toteutusvaiheen arvoa rahalle -raportti
Äänekoski bioproduct mill's transport links - Railway Project: Value-for-money report - Implementation stage
Banprojektet trafikförbindelser till bioproduktfabriken i Äänekoski: Värde för pengarna -rapport - Genomförandefasen

reaktionapit
Sivu päivitetty 04.01.2019