Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Varsinais-Suomen ELY-keskus

projektipäällikkö

Matti Kiljunen

  • 0295 022 796

siltainsinööri

Jari Nikki

  • 0295 022 816

Mt 180 Hessundinsalmen silta

Tiehanke Suunnitteilla Varsinais-Suomi

Hessundinsalmen silta sijaitsee maantiellä 180 (Saaristotie) Paraisilla. Saaristotie on ainoa tieyhteys Turunmaan saaristosta mantereelle, joten tieyhteyden merkitys on huomattava Paraisten kaupungille ja saariston elinkeinoelämälle. 

Valokuva Hessundinsalmen nykyisestä sillasta.

Ajankohtaista

Mt 180 Hessundinsalmen uuden sillan tiesuunnitelma kokonaisuudessaan tulee nähtäville maaliskuussa 2021.

Suunnittelun lähtökohdat ja sisältö

Hessundinsalmen sillan toinen kaari on rakennettu 1937 ja toinen on valmistunut v. 1967, jolloin sillan kansi ja kaaren päällä olevat tuet ovat uusittu. Tuoreen kantavuustarkastelun perusteella nykyinen silta ei kestä HCT-rekkojen painoa. Mikäli siltaa ei uusita samanaikaisesti Kirjalansalmen sillan kanssa, Saaristotielle ei voida sallia HTC-rekkojen kulkua Kirjalansalmen siltahankkeen valmistuttua. Hessundinsalmen sillan uusimisesta on käynnistynyt tiesuunnitelman laatiminen elokuussa 2019. Tiesuunnitelmaa laaditaan samanaikaisesti Kirjalansalmen sillan tiesuunnitelman kanssa. Molemmat tiesuunnittelmat valmistuvat keväällä 2021, minkä jälkeen ne asetetaan nähtäville.

Nykyinen silta on teräsbetoninen kaarisilta, jonka kokonaispituus on 166,6 metriä, hyötyleveys 12,85 metriä ja alikulkukorkeus 15,0 metri. Silta sijaitsee uusimisen kannalta hyvin haasteellisessa rakennusympäristössä erittäin ahtaassa paikassa. Liikennemäärä sillalla on suuri, n. 11800 ajoneuvoa vuorokaudessa. 

Uuden sillan kustannusarvio on n. 33 M€.