Yhteystiedot

Väylävirasto

Projektinjohtaja

Riitta Parviainen

  • 0295 34 3034

Helsinki-Riihimäki-hankkeen sisältö

Hankkeen sisältö

HelsinkiRiihimäki-hankkeen ensimmäisessä vaiheessa Ainolan ja Purolan välille radan länsireunaan rakennetaan 5,5 kilometriä pitkä lisäraide. Samalla osuudella radan itäreunassa nykyisin olevaa lisäraidetta jatketaan pohjoispäästä noin 1,5 kilometriä Purolan pohjoispuolelle sijoittuvalle uudelle raiteenvaihtopaikalle. Lisäraiteen myötä tavara- ja henkilöliikenne eriytetään kulkemaan erillisillä raiteillaan.

Lisäraideosuudelle rakennetaan uudet reunalaiturit Järvenpäähän ja Saunakallioon. Uudet laiturit korvaavat lisäraiteen alle jäävät ja purettavat nykyiset laiturit.

Kartta suuremmassa koossa löytyy täältä.

Kartta Pasila-Riihimäki-radalta.

Useita liikennepaikkojen raide- ja vaihdejärjestelyjä

Lisäraiteen rakentamisen lisäksi tässä vaiheessa toteutetaan liikennepaikkojen raide- ja vaihdejärjestelyjä Keravalla, Hyvinkäällä ja Riihimäellä.

Keravalla Vuosaaren satamasta sekä Sköldvikistä (Kilpilahti) tulevalle tavaraliikenteelle rakennetaan pääradan itäpuolelle lisäraide. Tavoitteena on luoda Vuosaaren tavaraliikenteelle sujuva reitti Keravan ohi sekä helpottaa tavaraliikenteen aikatauluttamista. Lisäraide on valmistunut ja se luovutettiin liikenteen käyttöön elokuussa 2017.

Hyvinkään liikennepaikan pohjoispäässä päärataan liittyy Hangon satamasta tuleva tavaraliikenneraide. Tämän risteyksen eteläpuolelle rakennetaan uusi vaihde, jotta läntisimmältä laituriraiteelta voidaan ohjata henkilöliikenne läntiselle keskiraiteelle. Uusi vaihdeyhteys paitsi sujuvoittaa lähiliikenteen kulkua myös helpottaa Hangonradan tavaraliikenteen liittymistä pääradalle.

Riihimäen liikennepaikan merkitys pääradan välityskykyä ja matkanopeuksia nostettaessa on erittäin suuri. Riihimäellä tehdään mittavat vaihde- ja raiteistomuutokset, joilla nopeutetaan ja selkeytetään junien kulkua. Lisäksi liikennepaikan asetinlaitetta laajennetaan sekä perusparannetaan ja turvalaitteita uusitaan.

Rata ja puita.

Riihimäen aseman palvelutasoa parannetaan

Hankkeeseen kuuluu myös Riihimäen aseman palvelutason parantaminen muun muassa uusin, korkein laiturein sekä laiturikatoksia peruskorjaamalla. Tarkempaa tietoa Riihimäen aseman töistä löydät Työt Riihimäen alueella -sivulta.

Uusia liityntäpysäköintialueita polkupyöräilijöille ja henkilöautoille on suunniteltu rakennettavan Järvenpään sekä Saunakallion asemille. Lisäksi Keravan ja Riihimäen asemille on esitetty uusia polkupyöräpysäköintipaikkoja.

Edellytys Riihimäellä tehtäville vaihde- ja raiteistomuutoksille on Riihimäen kolmioraide, jonka seurauksena tavaraliikenteen läpiajo Riihimäen ratapihalla vähenee.